Poté by měla následovat výstavba gravitační a tlakové kanalizace Rudskou ulicí, a to do křižovatky s ulicí Obětí okupace. Následně by měla přijít na řadu také vrchní část ulice nádražní a přilehlé ulice Nad Nádražím, Pod Větrákem a Nad Větrákem. V příštím roce by mělo dojít k výstavbě kanalizace v ulicích Na Fortně a Na Hrázi a v části ulice Na Spravedlnosti.

Kromě toho se pracuje i na nové čistírně odpadních vod. „Předpokládaný termín jejího zprovoznění je první až druhé čtvrtletí tohoto roku,“ doplnil místostarosta města Jan Bureš. Z důvodu opravy kanalizačního řadu bude od soboty 15. února na měsíc omezen provoz ve východní části ulice Okružní.