Mládeži tak přibude další možnost naplnění volného času. Hřišť pro děti v posledních letech přibyla v obcích celá řada, ale na mládež se jakoby trochu zapomíná.

„Hřiště neplánujeme vybudovat hned, ale pracujeme na přípravě. Nyní je hotový jeho návrh. Vydáno je rozhodnutí o umístění stavby a také stavební povolení, které platí dva roky. Rada města stavbu schválila, a pokud bude vyhlášen vhodný dotační titul, využijeme toho," řekla místostarostka Libuše Vosátková.

Skatepark bude vedle fotbalového hřiště u tenisových kurtů. Projekt je připravený přímo na tuto plochu. Předpokládané náklady jsou odhadnuty na téměř dva miliony korun včetně DPH.

Na hřišti vznikne pět prvků včetně oplocení. Plocha o výměře čtyři sta padesát metrů čtverečních bude mít asfaltový povrch. S jeho dalším rozšířením se nepočítá. O využití se zastupitelé nebojí, protože mládež na skateboardu po městě jezdí a využívá k tomu jiných méně vhodných míst nebo skáče po zídkách u školní jídelny. Nižší prvky hřiště je navíc možné využívat i pro jízdu na horském kole nebo na kolečkových bruslích. „Místo jsme zvolili, protože na hřišti už je hygienické zázemí. Je to odlehlé místo za městem, takže by hluk z něj neměl nikomu vadit," podotkla Libuše Vosátková.

Lidé namítali, zda hřiště není moc daleko od města, ale to podle místostarostky by neměl být problém, protože na fotbalové tréninky tam také děti dojíždějí. Navíc cesta vede městem.

Dále Novostrašečtí uvažují o vybudování workoutového hřiště pro náctileté. „Chceme Na Kocourku zřídit alespoň jeden menší ucelený prvek. To bychom zvládli dříve, ale rádi bychom také využili dotace," uvažuje Libuše Vosátková. „Tím by vzniklo další hřiště pro náctileté, dětských hřišť je myslím ve městě dostatek," dodává.

Víceúčelové hřiště pro sportovní hry vzniklo v Křivoklátském sídlišti, ale skateboardové nebo workoutové ve městě chybí.

V Jesenici má mládež zatím k dispozici zhruba pět posilovacích strojů u základní školy, které sem byly umístěny při rekonstrukci budovy. Workoutové hřiště tady zatím není, i když zastupitelé už dostali několik nabídek na jeho vybudování. V budoucnu se s ním ale ve městě počítá. Mělo by vzniknout v místě dnešní bývalé skládky Na Hliništi.

„Zatím tam ale není vyřešené vlastnictví pozemků. Ale do budoucna, tak za čtyři pět let, počítáme s víceúčelovým hřištěm pro cyklistiku, cvičení i prvkem pro skateboard," informoval starosta Jesenice Jan Polák.

Posilovací stroje

Hřiště pro odrostlejší děti a dospělé mají od loňského podzimu také v Čisté. Je ve sportovním areálu vedle fotbalového hřiště. Zájemci zde mohou využívat čtyři posilovací stroje.

„Hřiště jsme vybudovali na přání starších dětí, členů místní tělovýchovné jednoty. Členové oddílu kopané tu trénují. Posilují tady i děti tak od dvanácti let," popsala starostka Čisté Blanka Čebišová.

Na posilovacích strojích může cvičit až osm lidí naráz. Navíc je u dětského hřiště, takže tu cvičí s dětmi i rodiče. Celkové náklady byly téměř 150 tisíc korun. Obec využila dotaci ve výši 100 tisíc korun z ministerstva pro místní rozvoj.

Workoutové hřiště je i v Rakovníku v Čermákových sadech. Mladí na něm posilují. „V současné době jeho rozšíření neplánujeme a ani vybudování dalšího v jiné lokalitě," řekla mluvčí rakovnické radnice Alida Štulaiterová

Skateboardové hřiště s několika prvky bylo postaveno před sedmnácti lety Na Střelnici, ale kvůli hluku bylo zavřeno. Provoz rušil obyvatele okolních domů. Podali na město žalobu, která se táhla několik let. Po té se hledal náhradní prostor. Skateboardisté v jednu chvíli jezdili například na parkovišti u hřiště 3. základní školy. U-rampa je v Trávnické ulici a v současné době není moc využívaná.