Ve hře byla dvě místa, kde by mohly stát. První záměr byl umístit je v Hálkově ulici na parkovišti za samoobsluhou. Už byla vybrána projektantka Lenka Jandová, aby udělala dokumentaci za 85 tisíc korun. Měla být hotova do konce srpna. Ukázalo se však, že v místě vedou kabely nízkého i vysokého napětí. Při stavbě toalet by bylo nutné je přeložit. Protože přeložka kabelů by se musela udělat kvůli stavebnímu záměru města, veškeré náklady by byly zaplaceny z rozpočtu. Odhadem několik set tisíc korun. Proto rada města od této varianty upustila.

Druhé vhodné místo pro toalety je u jednosměrného vjezdu na parkoviště u sokolovny.

„Zatím jsme pověřili stejnou projektantku, aby možnost prověřila a připravila další studii. Je to sice dál od centra, ale ne o tolik. Toalety budou bezbariérové s přebalovacím pultem a podobně,“ řekla místostarostka města Libuše Vosátková.