V rámci projektu je plánováno rozšíření dvou kamerových bodů o kameru snímající a zaznamenávající registrační zbnačku projíždějících automobilů v každém směru, rozšíření kamerového bodu v ulici Školní o jednu statickou kameru, a modernizace kamerového serveru v monitorovacím centru.

„Projekt bude mít dále ještě vliv na navýšení ceny za servis městského kamerového systému, který by byl následně řešen dodatkem smlouvy,“ poznamenal starosta Karel Filip. V souvislosti se žádostí o dotaci muselo město schválit bezpečnostní analýzu pro letošní rok. V Novém Strašecí je v současné době nainstalováno celkem třináct kamer, které byly nainstalovány v roce 2015 a 2016.

Ilustrační foto.
V noci i po ránu mohou klouzat silnice i chodníky
Návštěvnické centrum Vodní dům v obci Hulice. Návštěvníci se mimo jiné mohou předčit, jak vypadá betonové potrubí o průměru 2,5 metru: gravitační přivaděč, jímž voda díky výškovému rozdílu 30 metrů proudí až k 50 kilometrů vzdálené Jesenici.
Do suchých oblastí má voda přitéct v trase budoucí dálnice