Ředitel školy Petr Chochola se dnes věnoval rodičovským povinnostem - sám vedl svoji mladší dceru do první třídy.

Starosta města popřál prvňáčkům jménem celé školy, aby se jim ve škole líbilo, aby v ní našly spoustu nových kamarádů a hlavně, aby se rády učily novým věcem. Rodičům popřál, aby dětem naslouchali, byli jim oporou, a aby měli pevné nervy, protože to nebude vždy jednoduché. Učitelkám pak, aby měly ve třídě samé pilné a šikovné děti.

V první školní den strávily děti se svými rodiči ve škole pouze jednu hodinu. Během prvního týdne se seznámí se svojí třídní učitelkou, se spolužáky, které často znají z mateřské školy, s prostorami školy a školními pomůckami.

 Ivana Rezková