Podle kritiků tohoto záměru se jedná o unáhlený krok, který bude mít negativní dopad na celou lokalitu. Zatímco příznivci nabádali k uchopení šance, když se našel investor a chce postavit supermarket v této lokalitě, odpůrci byli mnohem prozíravější.

Změnou územního plánu, který do té doby umožňoval výstavbu pouze nízkopodlažních objektů, jsou nyní kritéria volnější. „Reálně hrozí zhoršení dopravní situace v této lokalitě, stejně tak zde mohou vyrůst další haly, dojde tu ke snížení veřejné zeleně. Rozhodně není správné, aby si investor navrhl změnu územního plánu a město vše řádně v širších souvislostech neprojednalo,“ kritizovala změnu územního plánu zastupitelka Eliška Kodyšová. „Bojím se, že toho budou obyvatelé v budoucnu litovat. Reálně hrozí, že zde město nebude moci postavit parkoviště, jelikož v lokalitě bude muset být zeleň, ale nebude na pozemku vlastníka. Minimálně měsíc by záležitosti prospěl, aby se vše projednalo, a to včetně nevýhod,“ reagoval Pavel Novák.

Příznivci změny územního plánu se nejčastěji opírali o anketu, kterou pořádalo město, kde obyvatelé s výstavbou supermarketu souhlasí. „Anketa je pro mne nevěrohodná. Dostali jsme tři lístky, a to žijeme na uvedené adrese dva bez trvalého pobytu,“ dodal Jiří Verner. Nejpozději v lednu 2020 chce mít projektant v ruce stavební povolení.