Co se týče budovy bývalé optiky v ulici Čsl. Armády, budou zde vyměněny výlohy i dveře do komerční části a také vchodové dveře do bytové části. Truhlářství Vališ akci provede za více než čtvrt milionu korun. „Aktuálně s projektantem a městským architektem se připravuje dokumentace pro rekonstrukci fasády, na kterou máme pro letošní rok alokovanou částku dva miliony korun,“ uvedl starosta města Karel Filip.

Prostory bývalé optiky v přízemí jsou nově pronajaty pro kavárnu.

Stejná firma provede také výměnu oken v budově městského úřadu, konkrétně se jedná o 13 oken.

„Jde o okna, kde se nachází pokladna, matrika a slavnostní sál. Původní okna jsou na konci své životnosti, nelze je otevírat, nelze jimi dostatečně větrat, což snižuje kvalitu pracovního prostředí v budově,“ vysvětlil Filip.

Výměna oken bude stát více než 1,5 milionu korun .

Vyměněna ovšem nebudou pouze okna, ale také výtahy, a to v budově čp. 1155 v Havlíčkově ulici a také v budově čp. 550 v Dukelské ulici, ke se nachází služebny městské a státní policie. Nyní se budou zpracovávat projekty.

Společnost Technické služby Nové Strašecí, které provozují tepelné hospodářství v majetku města, nechaly zhotovit projektovou dokumentaci na rekonstrukci plynové kotelny v poliklinice, a to projektantem Antonínem Bechyněm. Důvodem této rekonstrukce je skutečnost, že stávající plynové kotle Thermona jsou již ve stavu, který neodpovídá bezproblémovému provozu a již na ně nejsou k sehnání některé náhradní díly. Jejich účinnost také již neodpovídá dnešním standardům. Dále jsou zde umístěny 2 ks boileru na výrobu TUV.

Předmětem plnění je demontáž stávajících dvou plynových kotlů, vyvložkování spalinové cesty, montáž nových plynových kondenzačních kotlů, napojení na stávající rozvody a jejich úprava, instalace nového boileru na výrobu TUV, instalace nového schodiště a krytu pro přívod vzduchu do kotelny. Rekonstrukce vyjde na bez mála 350 tisíc korun.

Společnost Technické služby Nové Strašecí provede také přípravu plochy na revitalizaci prostranství v Topinkově ulici mezi bytovými domy. V rámci této akce budou odstraněny zbytky betonových konstrukcí a pískoviště v prostoru mezi bytovými domy a následně realizována parková úprava prostranství, která spočívá ve vybudování mlatové cesty lemované trvalkovými záhony, keřovou výsadbou a rekonstrukcí travnatých ploch. Samotnou revitalizaci provede firma Zahrady Běloušek za 234 tisíc korun.