„Sport chceme maximálně podporovat, a to především u mladých lidí. Možná ještě více než pobyt v hale je třeba podporovat venkovní aktivity. Jednou z těchto možností je hřiště na pumptrack,“ předeslal starosta města Karel Filip.

Pumptrack je okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět bez šlapání. Jeho princip spočívá v tom, že kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů – tzv. pumpováním. Jde o velmi přínosnou aktivitu pro všechny cyklisty, která učí nejen rovnováze, ale i využívání nerovností k pohybu.

Typ tohoto hřiště v Novém Strašecí chybí. Projektant pumptrackových hřišť, která se nachází například v Kladně či Benecku, je Martin Severa. Právě jeho město požádalo o vypracování studie ve dvou variantách včetně 3D vizualizace. Hřiště by měly doplňovat dřevěné překážky určené i menším dětem ke zdokonalení technických dovedností při jízdě na kole.

Celkové náklady činí 424 tisíc korun a městu s nimi pomůže dotace. Vyskytl se totiž vhodný dotační titul Fondu sportu Středočeského kraje a město bylo ve své žádosti úspěšné. Dotace činí 297 tisíc korun, spoluúčast města by tak byla 127 tisíc.

Nyní bude firmám v oboru zaslána výzva k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rozšíření sportovního areálu v Novém Strašecí“. Lhůta pro podání nabídek je do 31. července.