Na základě kladného posouzení lokality odborníky získal majitel obory Libeň pět jedinců odchycených v poslední volné lokalitě jejich výskytu Bělověžském pralese v Polsku. Všech pět jedinců tvoří jednu pevnou rodinu jedná se o starého býka, starší krávu a tři mladá telata. Rodina je již připravena v aklimatizační oboře v Polsku a čeká se na poslední souhlasné stanovisko polského Ministerstva životního prostředí.

Celosvětovým zájmem je vysadit zubry zpět do volné přírody. V naší republice je tato aktivita koordinována Spolkem na záchranu zubra evropského a první kusy již byly vypuštěny do rozsáhlé obory Židlov v Ralsku. Zubři jsou pokládáni za nezbytnou součást fungujícího evropského ekosystému. Právě vymírání celé řady ohrožených druhů závislých na přirozených pastvinách, jako jsou například motýli, je moderní vědou stále častěji vysvětlováno jako důsledek absence velkých kopytníků. Proto jsou zubři stále častěji považováni za nezbytný prostředek k ochraně mnoha ohrožených druhů rostlin i živočichů.

V oboře Libeň bude pět nových obyvatelů sdílet prostor s jeleny, daňky a muflony. Podle slov expertů nevyvolává toto spojenectví žádné problémy.

Nicméně zubři jsou plachá a na druhé straně i agresivní zvířata a jejich rušení, zvláště v době pokládání mláďat a říje, může být velmi nebezpečné. Váha dospělého samce dosahuje téměř jedné tuny! Z těchto důvodů se nedoporučuje k těmto krásným, ale nebezpečným zvířatům přibližovat, nebo vstupovat do jejich teritorií.

Autor: Zbyněk Špirit