Známé postavičky si pro děti připravily rozličné úkoly.   Proměnili se v ně a odpoledne plné zábavy připravili ochotní obyvatelé Lišan. Jako Áju a Maxipsa Fíka děti na cestě poznávaly starostku Danu Medřickou 
s místostarostou Pavlem Pichrtem.

„Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a ochotně se převlékli za pohádkové postavy. Zvláštní dík si zaslouží organizátorka a výtvarnice Ilona Čechová hlavně za dokonalé převleky. Děti si odnesly opravdu mimořádné zážitky," uvedla za obecní úřad  Růžena Kudrnová. Druhá akce, kdy se sešly děti z celé vesnice, bylo pouštění draků, aneb třetí lišanská drakiáda. Nápad společně pouštět draky přinesla Martina Karásková. Letos se sešlo osmdesát účastníků. Jejich draci 
a dráčci  brázdili modré nebe nad fotbalovým hřištěm 
v Lišanech.  Společný let nakonec vyhrál drak Nikol Pichrtové. Dostal se totiž  nejvýše. Odměny však čekaly na všechny děti, které si drakiádu krásně užily.

Každý, kdo vstoupil do pohádkového lesa v Lišanech, nebo pouštěl draka na už třetí drakiádě, rozhodně nelitoval. Obě akce se povedly. Podpořilo je i slunečné počasí jako na objednávku. A hlavně se povedlo zapojit do hry a přivést k pohybu děti i dospělé. Zásluhu na tom  určitě měl  i pes Dex se svým pánem z kynologického kroužku v Rakovníku.    Užaslým  dětem pro zpestření programu  předvedl, jak se má na slovo poslouchat.