V současné době zde probíhá realizace první etapy rekonstrukce, vzniká zde rybníček, aby se vyřešilo odvodnění. To umožní regulaci vodní hladiny v závislosti na aktuální situaci srážkových vod.

„Zároveň se začíná pracovat na úpravě pěších tras ve sbírkové části v bezprostředním okolí stavby,“ popsala mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.