„Jedná se o spor mezi panem Knorem a Lokomotivou Rakovník jako dvěma soukromoprávními subjekty. Nevidím tak důvod, proč by do toho tedy město mělo jakoukoliv formou zasahovat, a navíc k tomu ani nemá oprávnění," řekl ještě před zasedáním zastupitelů starosta Pavel Jenšovský.

Předseda TJ Lokomotiva Rakovník a zároveň zastupitel Miroslav Koloc (Město pro vás) pak na posledním zasedání přiblížil celou věc z pohledu vlastníka objektu, tedy TJ Lokomotiva Rakovník. Tomu se totiž hlavně nelíbí, že dochází k porušování smlouvy. Kromě toho si na ubytovnu stěžují lidé z Čermákových sadů.

„Výbor i valná hromada se shodly, že dochází k porušování smlouvy, a to z hygienických důvodů. Lidé byli ubytováni v kotelně, garážích a podobně. Udělali jsme problém nejen volejbalistům, ale také městu. Objekt se nachází v centru města a byly s tím i problémy. Rozhodli jsme se k nápravě a k tomu, že dáme panu Knorovi výpověď. Chceme se dát zcela jinou cestou," nechal se slyšet Miroslav Koloc s tím, že vedení Lokomotivy si je vědomo chyby, kterou udělalo, a chce ji napravit.

Provozovatel Milan Knor fakt, že lidé žili v kotelně, rozhodně nikterak před zastupiteli nepopíral. „Co se týče kotelny, bydlela zde jedna paní, která byla velice nemocná. Dostala totiž výpověď z Hané. Bohužel, po půl roce zemřela na rakovinu. Musel jsem reagovat, nejsem charita, abych rozdával finanční prostředky," řekl v diskuzi zastupitelům Milan Knor a pokračoval: „Valná hromada rozhodla v poměru dvanáct ku osmi, aby byl objekt prodán, ačkoliv zde mám smlouvu do roku 2019. Objekt byl v katastrofálním stavu, když jsem jej převzal, byla zde zima. Stálo mne to jeden a půl milionu korun. Už v roce 2014 jsem se dozvěděl, že jsem nevyhovující. Hrozně moc mne to mrzí, prodělal jsem. Lidé nemají kam jít."

V žádosti, kterou poslal Milan Knor zastupitelům a kterou má Rakovnický deník k dispozici, uvádí, že za čtyři roky zaplatil Lokomotivě Rakovník částku 1,046 milionu korun, ročně tedy 324 tisíc korun. „Sám dobrovolně jsem nabídl v případě ponechání si majetku TJ výrazné navýšení nájemného na 384 tisíc korun ročně. Ovšem bez jakékoliv odezvy. Na tomto je vidět, že je vše pečlivě zinscenované za účelem vyvedení majetku za jakoukoli cenu a co nejdříve a vší tichosti, bez výběrového řízení, netransparentně s neopodstatněnou slevou ve výši 1,3 milionu korun," napsal v žádosti Milan Knor. Nutno ovšem podotknout, že Lokomotiva Rakovník je soukromoprávní subjekt, který může se svým majetkem nakládat podle libosti, nemusí vypisovat výběrová řízení a nemusí prodat zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. „Trváme na svém rozhodnutí, tedy svěřit objekt Sauna jinému provozovateli," komentoval postoj Lokomotivy Miroslav Koloc už dříve s tím, že právě Lokomotiva si od nového provozovatele, kterým by měl být Pavel Klátil, slibuje navrácení důstojného prostředí. Měla by zde fungovat restaurace, ubytovna, a také zde budou mít i nadále zázemí volejbalisté. „Chceme, aby zařízení sloužilo veřejnosti, jako tomu bylo dříve," nechal se slyšet Miroslav Koloc. Lokomotiva sice obdržela od Milana Knora nabídku na odkup, ovšem nesouhlasila s ní.