„Vypracované projekty na nasvícení jsme měli již dříve. Nejedná se o všechny přechody, ale o podstatnou část, aby přibližně zahrnovala finanční částku 400 tisíc korun. Pro město jde o významnou podporu,“ pochvaluje si starosta města Luděk Štíbr.

Konkrétně se jedná o nasvícení přechodů pro chodce z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v ulicích Vladislavova – Kotkova, Vladislavova u chovatelské stanice, Vladislavova – Smetanova a Ottova – Jiráskova.

Vladislavova ulice je vysoce frekventovaná, v její blízkosti se nachází základní škola, veterinární klinika a rovněž historická dominanta Vysoká brána. Nasvícení přechodů, které bude sloužit ke zvýšení bezpečnost chodců, je zde tedy zcela na místě.

Čtvrtý z přechodů v Ottově ulici do ulice Jiráskova se nachází v blízkosti sídla společnosti Procter/Gamble a je hojně využíván zaměstnanci této společnosti.

Celkové náklady na nasvícení čtyř přechodů činí 461 tisíc korun, spoluúčast města tedy bude 61 tisíc korun.