Den Země se v České republice slaví již od roku 1990, jako světový svátek životního prostředí. V rámci oslav tohoto významného dne otevře dnes své dveře například Farní zahrada. Ta byla v roce 2008 zapsaná, jako významný krajinný prvek. Zahrada se nachází uvnitř dochovaného středověkého opevnění města. V roce 2009 prošla rekonstrukcí za podpory města a Středočeského kraje. V současné době slouží jedna polovina zahrady dětem ze sousední mateřské školy. Široká veřejnost má možnost si zahradu prohlédnout vždy v rámci významných dní spojených s ochranou přírody, jako je Den Země, Den stromů a podobně.

V rakovnické botanické zahradě se zase dnes uskuteční již 14. ročník ekologické soutěže, tentokrát na téma Ekologická abeceda. „Soutěž je určena zejména pro žáky základních i středních škol,“ uvedl ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku, Jiří Kupka. Soutěž škola pořádá zejména proto, aby se zvýšilo ekologické podvědomí dětí. „Každoročně se účastní kolem osmdesáti až sta dětí,“ řekl Kupka. Na programu oslav Dne země je na dnešek naplánován také den otevřených dveří v Botanické zahradě v Rakovníku. Ta je ale otevřena každý den.

„Zahrada je pro veřejnost otevřena od 1. dubna do 31. října každý den v době od 8:30 do 16 hodin,“ vysvětlil Kupka.

Dům dětí a Mládeže v Rakovníku pořádá zítra cyklistický výlet na Louštín. „Cyklistický výlet pořádáme dvakrát do roka. Poprvé na jaře v rámci Dne Země a druhý 23. září v rámci Dne bez aut,“ uvedla pracovnice Domova dětí a mládeže, Jitka Samušková. Výletu se může zúčastnit každý, registrace není nutná. Odjezd bude v 14.30 hodin od Domova dětí a mládeže v Čermákových sadech a v 15 hodin od základní školy v Novém Strašecí.

Na středu 25. dubna si připravil rakovnický kroužek mladých včelařů akci s názvem - Včely vyprávějí. U jejich včelího stanoviště, vedle Muzea T.G.M., budou dětem z mateřských škol vyprávět jak jinak, než o včelách.

Na začátku května se zase vypraví lidé spolu s rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix na Vítání ptačího zpěvu. Skupina se vydá 5. Května v 6.30 hodin od Tyršova koupaliště na čtyř kilometrovou výpravu, na které budou určovat jednotlivé druhy ptáků podle jejich zpěvu.

„Téma letošní vycházky bude úbytek ptáků v naší zemědělské krajině a možnosti nápravy této situace,“ stojí v oficiálním programu rakovnických oslav.

V dubnu se také uskutečnila celorepubliková akce -Ukliďme Česko. Do té se zapojili obce, města, spolky, školy ale i jednotlivý dobrovolníci. V sobotu 5. dubna pořádala v Rakovníku úklidovou akci rakovnická radnice. „Nicméně úklidové akce tímto nekončí. Město Rakovník se každoročně aktivně zapojuje do oslav Dne Země spolu s nevládními neziskovými organizacemi, školami i širokou veřejností,“ vysvětlil tiskový mluvčí rakovnické radnice, Jiří Cafourek.