„Jedná se o ulice okolo budovy gymnázia, které jsou posledními dosud nerevitalizovanými ulicemi v severní části památkové zóny," sdělila bližší informace mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová.

Regenerace ulic okolo budovy rakovnického gymnázia se ale nedotkne výjezdního prostoru z Husova náměstí. Oprava se bude týkat hlavně prostranství nad gymnáziem a dále k roubence a loutkovému divadlu. „Regenerace části městské památkové zóny bude zaměřena, stejně jako u těch předešlých, na opravu komunikací a chodníků. Zůstane a bude zde jen to, co zde má podle památkářů být, tedy kostky," řekl Miroslav Samaš (ANO), místostarosta města Rakovníka, a dodal: „Vše bude samozřejmě spojeno také s případnou opravou inženýrských sítí. Neradi bychom, aby se stalo, jako v případě Vysoké ulice, že po dokončení by chtěla firma pod chodníkem natáhnout optický kabel."

S opravou severní části historické památkové zóny začalo město Rakovník v roce 2010. V následujícím roce byly dokončené opravy ulic V Brance, Grillova, U Hluboké studny a část Vysoké ulice. V roce 2012 pak pokračovala regenerace ulic Masná a Kamenná, navíc u finančního úřadu vzniklo odpočinkové místo s vodním dílem a sochou. V roce 2014 pak byla dokončena třetí etapa, tedy oprava Vysoké ulice.

Celkové náklady na regeneraci zmíněných ulic se vyšplhaly na 50,2 milionu korun, 24,8 milionu korun získalo město z dotací. Zbytek město Rakovník hradilo ze svého rozpočtu.