Botanická zahrada v Rakovníku se stala dějištěm tohoto klání.

Soutěžící byli ve dvoučlenných družstvech rozděleni dle věku do čtyř kategorií, kde pro ně bylo připraveno 20 soutěžních stanovišť.

Za spolupořadatele Dům dětí a mládeže v Rakovníku uvedla Alena Holá, která spolu s Františkem Pazderou úkoly připravila: „Pro žáky základních škol a studenty byl připraven doprovodný program v podobě kvízů, pochopitelně opět s ekologickou tématikou."

Tu si pro děti připravila ředitelka Informačního a vzdělávacího střediska Budy-Křivoklát Jiřina Prošková.
A právě toto středisko je známé tím, že nabízí pro školáky zajímavé výukové programy. Jiřina Prošková upřesnila: „Jsou zaměřeny nejen pro mládež předškolní a školní, ale i studenty středních, vyšších odborných škol a vysokých škol."

Nabídka programů je také určena pro různé zájmové spolky zaměřené na přírodu či její ochranu.
„Seznamujeme je s celou řadou zajímavostí křivoklátské přírody, historií tohoto území, praktickou ochranou v CHKO Křivoklátsko, biosférické rezervaci UNESCO," upozornila Jiřina Prošková. Děti a mládež se formou hry naučí poznávat zákonitosti přírody a vnímat její hodnoty.

Studenti středních škol si mohou prověřit své nově nabyté znalosti při terénním ekologickém praktiku.
Samostatně vyplňují testy zaměřené na botaniku, geologii, ekologii, lesnictví, které během pobytu řeší s pomocí svých pedagogů a s příp. konzultací odborného lektora, který je v závěru také ohodnotí a po dohodě s pedagogem se výsledné známky započítají do klasifikace příslušného přírodovědného předmětu. „Programy probíhají především v terénu, při nepříznivém počasí je využita naše bohatá knihovna čítající více než osm stovek svazků odborně zaměřené literatury," upozornila také Jiřina Prošková.

Přednášku s názvem Ekologické zemědělství a biopotraviny na Křivoklátsku všem přítomným v klubu Domu dětí v Rakovníku přednesl Ivan Kasalický ze Správy CHKO Křivoklátsko. Dodejme, že ekologicky zaměřenou soutěž uspořádala Střední zemědělská škola Rakovník ve spolupráci s DDM Rakovník, IVS Budy Křivoklát a Městský úřad Rakovník.

Výsledky:

1. kategorie: 

1. Slávek Pochman Šimon Spěváček ZŠ Šanov
2. Daniela Nachtigalová Kristýna Tůmová 3. ZŠ Rakovník
3. Matyáš Jenšovský Klára Voříšková 2. ZŠ Rakovník

2. kategorie:

1. Kateřina Lauberová Aleš Votroubek ZŠ Čistá
2. Ondřej Holý Markéta Švecová 1. ZŠ Rakovník
3. Adéla Růžičková Zuzka Kotková ZŠ Šanov

3. kategorie

1. Adéla Hronová Jolana Ťažiarová ZŠ Jesenice
2.-3. Jan Jeníkovský Filip Dolanský GZW Rakovník
2.-3. Barbora Svatoňová Simona Šindlerová ZŠ Jesenice

4. kategorie

1. Jana Mastná Hana Sechterová GZW Rakovník
2. Kristýna Kopřivová Pavla Liščáková SZeŠ Rakovník
3. Václav Hron Bára Komárková SZeŠ Rakovník