Město Rakovník pro pořádání konference rozhodně nebylo vybráno jen tak náhodou. Právě Rakovnicko je regionem, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem dešťových srážek, rapidním ubýváním spodní vody a řadí se k nejsušším oblastem České republiky.

A odborníci na sucho vzkazují: „A bude hůře, pokud celkově nezačneme s klimatem něco dělat.” Už teď je zřejmé, že na Rakovnicku rapidně klesá hladina spodní vody. V průběhu tropického léta lidé z menších obcí s vlastním zdrojem pitné vody, žádali o pomoc obec, jelikož jim vyschla studna. Své by o tom mohli vyprávět v Křivoklátu, Krakově, Malinové, Hvozdu a dalších vesnicích. Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) tak rozšiřuje vodovodní řad i do těchto obcí. Jenže zdroje pitné vody nejsou, a to především kvůli klimatickým změnám, nekonečné. I proto se v budoucnu uvažuje o propojení vodovodní soustavy VSORu s tou ze severních Čech. Jedná se o investici zhruba 200 milionů korun.

„Došlo by k propojení vodovodu z Jesenice do Rakovníka. Vznikl by přivaděč o délce 22 kilometrů a tří čerpacích stanic. Spočítala jsem, že pokud bychom již nyní zvedli cenu za kubík vody o pět korun, na vybudování přivaděče bychom si našetřili za více než 25 let,” sdělila Eva Kršková ze společnosti Ravos.

Krajina je nyní zdecimována nekončícími lány, neexistenci remízků, mokřadů, ale také vybetonovanými koryty potoků a říček ve městech a narovnanými toky. Podle Tomáše Steinbergera, koordinátora projektu „Živá voda pro Rakovnický potok” je nejen nutné vrátit vodu do krajiny, ale také chápat problematiku jako systém celku. „Je nutné si uvědomit souvislosti mezi jednotlivými systémy a snažit se je pochopit. Musíme a je nutné vrátit vodu do krajiny, ta slouží také jako klimatizační médium, stejně jako zeleň, která je zároveň domovem tolik potřebného hmyzu. Ne vše dokážeme řešit technikou v podobě klimatizací,” řekl Tomáš Steineberger s tím, že změna klimatu je obrovská výzva pro lidstvo. Pokud totiž bychom vrátili vodu do krajiny, mohlo by se podařit obnovit takzvaný malý koloběh vody v přírodě, což by prospělo všem na této planetě.

Věci se mění pomalu

Na konferenci řekl také několik slov senátor Jiří Burian. Podle něho je jedním z největších problémů se suchem změť českých zákonů. Sám byl v minulosti dlouholetým starostou města Sedlčany a problém s vodou na radnici řešili. Projekt na přivadeč, který přivádí vodu z Želivky, se řešil dlouhých patnáct let, zhruba do dvou let pak byla stavba hotová.

Na plénu Senátu se bude řešit závěrečná zpráva stálé komise Senátu Voda - Sucho a na základě usnesení vyzve Senát vládu, čím by se měla prioritně zabývat, jelikož podle komise vláda příliš v boji se suchem nekoná.

„Vládní koncepce je nedostatečná. Když se do ní podíváte, není v ní vazba na státní rozpočet. Stejně tak je nedostatečná osvěta. Obávám se, že dalším generacím již nebudeme mít co předat,” dodal senátor Jiří Burian s tím, že zatím nebude sdělovat bližší informace, jelikož zpráva se bude teprve projednávat.