Nedávno zde byla například dokončena instalace pět a půl metrů vysoké horolezecké stěny. Ta byla po konzultaci s horolezeckým oddílem, památkáři a oddílem TJ Sokol umístěna na pódiu hlavního sálu sokolovny. „Po výstavbě dvou beach kurtů na volejbal, které jsme financovali společně s dalším významným sponzorem a zhotovitelem, jsem rád, že tu máme další možnost sportovního vyžití, které podobně jako v případě kurtů neslouží jen samotným sportovním oddílům, ale i široké veřejnosti a školám," pronesl Miroslav Koloc, předseda TJ Lokomotiva Rakovník, která je provozovatelem majetku města.

V parku na Tyršově náměstí  v Řevničově vzniklo nové dětské hřiště.
OBRAZEM: Řevničovští se pyšní novým dětským hřištěm za milion korun

Lezecká stěna pro dospělé a děti dostala zelenou v soutěži participativního rozpočtu města. V létě si při její instalaci objevily určité komplikace ohledně uchycení, ale ty se nakonec podařilo zdárně vyřešit. Dodání a instalace horolezecké stěny bylo objednáno u společnosti Výškové práce a stavby s.r.o. za půl milionu korun. V ceně jsou zahrnuty trhací zkoušky, materiál, práce, sondy do zdi a náročné ukotvení stěny. Lezecká stěna je instalována na bočních stěnách pódia, a to o velikosti 5,7 x 6,5 metru z čelního pohledu vlevo a 5,7 x 3 metry z čelního pohledu vpravo. „Horolezecký oddíl ještě objednává doskočiště a jištění a poté už by stěna měla být připravena i pro veřejnost, a to zřejmě dvakrát v týdnu,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Další investiční akcí v areálu sokolovny, kterou financuje město Rakovník ze svého rozpočtu v plné výši, je víceúčelové sportovní hřiště vedle atletické dráhy. Jeho výstavba probíhá právě v těchto dnech. „Jsem rád, že vedení města v čele se starostou Luďkem Štíbrem slyšelo na nápad výstavby víceúčelové sportovní plochy na místě dosavadního popraskaného asfaltového hřiště. Nová plocha bude sloužit všem sportovcům, veřejnosti a školám při pravidelné tělesné výchově. Vedle už dosavadních sportovišť včetně sektoru pro skok daleký a vrh koulí tak vzniká v snadno dostupném centru města účelný sportovní areál,“ pochvaluje si Miroslav Koloc.

Hřiště, jehož náklady přesáhnou tři miliony korun, je navrženo o celkových rozměrech 16 x 33 metrů s třímetrovým oplocením podél delší strany a čtyřmetrovým podél kratší strany hřiště. Jeho povrch je navržen z umělého granulátu EPDM červené a zelené barvy. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby přírodní barvy. Pro vjezd ke garážím budou ve stávajícím oplocení osazena nová vjezdová vrata.

Hned za areálem sokolovny město počítá s vybudováním skateparku. Ten vznikne na místě současné U-rampy v příštím roce. O jeho konkrétní podobě jedná město se spolkem Boardriders Rakovník. Vznikem skateparku sice dojde k úbytku parkovacích míst v Trávnické ulici, avšak více než plnohodnotnou náhradou bude vybudování desítek nových parkovacích míst u nádraží.