Květnatá louka vyjde rakovnickou radnici na částku 36,4 tisíce korun. V ceně jsou podle mluvčího radnice Jiřího Cafourka zahrnuté nejen práce na založení louky, ale také její následná údržba. „Pokud se zakládání květnatých luk osvědčí, nebyl by problém do budoucna založit další na více místech ve městě,“ sdělil mluvčí.

„Za mne je to rozhodně dobrý nápad. Takovou louku bych udělala třeba na prostranství vedle dětského hřiště u obchodní akademie. Je tu nevzhledný trávník,“ řekla Deníku Petra Husáková.

V Rakovníku už jedna květnatá louka je. Vznikla u břehu Rakovnického potoka u mostu spojujícího Ottovu a Trojanovu ulici. Vznikla jako pilotní projekt za pomoci Jiřího Cafourka z včelařského kroužku Rakovčelaříci a také Janem Mudrou. Louka se stala v minulých dnech kvůli vzrostlému plevelu terčem kritiky. Jenže lidé, kteří se o louku starají upozorňují, že okrasné květnaté rostliny potřebují delší čas, aby vzrostly.

Podobné louky vznikají v řadě dalších měst, a to například v Mladé Boleslavi, v Berouně ale také například v Kolíně. Důvod je prostý. Vyšší travní porost dokáže zadržet mnohem více vody, v parných tropických dnech nedojde tak k jeho zničení, dále je louka útočištěm i pro hmyz. Kromě toho radnice ušetří peníze za sekání. ­