Nová církevní základní škola bude využívat prostor vily ve Wintrově ulici v č.p. 747, jejímž majitelem je Církev československá husitská. Škola by měla být rodinného typu se dvěma třídami pro žáky 1. - 5. ročníku.

„Ve třídách se budou vzdělávat věkově smíšené skupiny s možným zaměřením na děti se specifickými potřebami, děti nadané a děti z národnostních menšin, pro které je vzdělávání ve třídě s vysokým počtem žáků komplikované,“ doplnil informace Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice.

Starosta města Luděk Štíbr pak vysvětlil, že město se na chodu školy finančně podílet nebude. „Počítáme ovšem s tím, že by si škola mohla v budoucnu žádat o granty,“ dodal. Na území města jsou nyní celkem tři základní školy, ta největší pak na Zátiší.