Lokalitu Na Paraplíčku v současné době více hlídají rakovničtí městští strážníci, a to i na základě stížnosti jedné z obyvatelek Rakovníka. Ta si podle starosty města Pavla Jenšovského stěžovala na údajný konflikt. „Udělali jsme na místě šetření, oslovili jsme domov seniorů, školky, které sem pravidelně dochází. Zjistili jsme, že situace není nikterak závratná, k útokům tu nedochází. Více zde nyní hlídkuje městská policie,“ vysvětlil starosta Pavel Jenšovský a jedním dechem doplnil: „Lidé zde musí počítat a pohybovat se zde s vědomím, že se jedná o oblast s volným pohybem psů.“

V Rakovníku platí obecně závazná vyhláška, která umožňuje venčení psů bez vodítka pouze ve dvou lokalitách. Tou první je právě oblast Na Paraplíčku, druhou lokalitou je pravý břeh Rakovnického potoka od budovy plynárny směrem k Tyršovu koupališti. Změna vyhlášky by s sebou přinesla patrně zvýšeného počtu lokalit. Když v roce 2016 město Rakovník totiž vyhlášku vymezující lokality pro volně pobíhající psy aktualizovalo podle nové metodiky, ministerstvo vnitra mělo námitky k počtu lokalit ve městě, požadovalo více. „Podařilo se nám toto udržet. Pokud bychom vyhlášku měnili, museli bychom najít jinou lokalitu a mohli bychom mít problém a hledat další,“ vysvětlil Pavel Jenšovský.

V Rakovníku, stejně jako v dalších městech v republice, platí vyhlášky omezující volné pobíhání psů. Ovšem ze strany majitelů čtyřnohých kamarádů mnohdy nejsou respektovány. Zcela běžně tento zákaz porušují lidé podél Rakovnického potoka, například poblíž Městského stadionu Rakovník.

„Zákaz? To nevím. Pes mne poslouchá, nic nedělá a uklízím po něm. Je to už dědeček,“ reagoval na dotaz Deníku pan Milan.
„Pejska pouštím, snažím se s ním pravidelně chodit za město do polí, kde se může vyřádit a kde nejsou lidi. A vlastně si odpočinu i já. Více lokalit pro volně pobíhající psy by bylo určitě dobré, ale zase Rakovník není tak veliké město, aby majitelé nemohli vzít pejska do přírody,“ sdělila svůj názor Monika Nachtigalová.

Psí exkrementy

Více než s vyhláškou mají Rakovničané problém s psími exkrementy. Někteří majitelé totiž po svém pejskovi neuklidí ani na frekventovaných ulicích v centru města. Nejhorší situace pak nastává na jaře po roztání sněhu. Přes některé trávníky se pak kvůli množství exkrementů nedá projít.

 „Jedná se o záležitost, kterou nikdo nevyřeší, dokud ji nevyřeší pejskaři. Těžko lze předpokládat, vzhledem k tomu, kolik je hlášených psů ve městě, že by dvojčlenná hlídka městská policie dokázala každého pejskaře, který po svém pejskovi neuklízí, chytit," nechal se už dříve slyšet starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) a dodal: „Nedá se to systémovým opatřením změnit. Lidé se musí slušně chovat a zároveň vychovávat, zejména pak pejskaři navzájem. Mne fascinuje, když vidíte panelový dům, ze kterého vyjde člověk, vypustí psa, ten vykoná potřebu přímo před vchodem, dovnitř chodí lidé z toho samého domu a nic dotyčnému neřeknou. Městská policie má možnost ho pokutovat za znečišťování okolí. Je to ale obtížné. V parcích, když se objeví strážníci, mají všichni okamžitě psy na vodítku a chovají se slušně. Městská policie nemůže chodit v civilu a zasahovat."

VYHLÁŠKA:
- Podle obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, smí psi volně pobíhat v lesoparku Na Paraplíčku, který je ohraničen ulicemi Pražská, Na Spravedlnosti, Wintrovo náměstí a oplocenými zahradami situovanými severně od ulic Wintrova, Mánesova, Alešova a Michálkova. K volnému pobíhání psů je také určena lokalita na pravém břehu Rakovnického potoka, a to od zdejší plynárny až k železničnímu mostu před koupalištěm.
- Volné pobíhání psů ve zmíněných lokalitách je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa (zdroj: murako.cz)