Zahrada byla zaregistrována jako významný krajinný prvek. Před dvanácti lety prošla rekonstrukcí. Vybudoval se přístřešek, ale také altánek v horní části a celé prostranství bylo revitalizováno.

To ovšem není jediná akce v tomto týdnu. V pátek od 10 hodin v rámci oslav Dne Země požehná farář Římskokatolické církve, vikář Vojtěch Novák Botanické zahradě v Rakovníku, která je registrovaným významným krajinným prvkem.

A až do neděle bude Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ organizovat pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny s názvem Včelí stezka. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže.

V sobotu pak pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix tradiční akci „Vítání ptačího zpěvu“. Začátek akce je v 6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým koupalištěm. Na programu je trasa dlouhá zhruba čtyři kilometry.

Den Země je mezinárodní den, který je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí a snaží se upozornit populaci na negativní dopady lidské činnosti.