„Dostali jsme novou práci a v té pokračujeme. Někteří kolegové odcházejí na jiné útvary, někteří zůstávají. Do civilu neodchází nikdo ze tří policejních příslušníků,“ uvedl komisař Milan Sklenář z oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál bude sloučeno s oddělením na Kladně, a to již od prvního prosince. „Společné kontaktní místo je na adrese Kladno, ulice Havířská 632, telefon 974 873 303 – 309. Jedná se o budovu bývalého okresního ředitelství Policie ČR v Kladně. Kontaktní místo v Rakovníku je zrušeno,“ uvedl mluvčí rakovnické policie René Černý.

Od prvního prosince se tak celkem jedenáct kontaktních míst zeštíhlí na šest. „K tomuto počtu se vedení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (KŘP Stčk) rozhodlo i přes doporučení celorepublikového útvaru Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, které pro novou systematizaci doporučovalo sloučení jednotlivých oddělení v poměru 1:2 až 1:3 oproti současnému stavu,“ informoval ve své zprávě Jan Ptáček, náměstek KŘP Stčk. Od prvního prosince budou na jednotlivých odborech služeb pro zbraně a bezpečnostní materiál vytvořena dvě oddělení. „Oddělení dohledu a dozoru a oddělení správního řízení, tedy centralizace této služby,“ informoval Ptáček. V Rakovníku by měl funkci dohledu vykonávat Milan Sklenář. „Měl bych provádět kontroly dodržování zákona o zbraních,“ řekl závěrem Sklenář.

Infograf nových kontaktních míst