Početnou skupinu tvoří mládež od nejmladší přípravky až do patnácti let.

„Bohužel, zatím se nezúčastňují soutěží v požárním sportu, pouze je připravujeme. Dáváme je znovu dohromady," řekl starosta hasičů Miroslav Charvát. Právě žen bylo v Řevničově vždy hodně a byly to a jsou odchovankyně z řad mládeže. Hasičský kroužek mladých hasičů tu vznikl v roce 1969.

„Tenkrát jsem byl v šesti letech nejmladší zakládající člen," vzpomínal Charvát.

U sboru pracuje osmnáctičlenná výjezdová jednotka, velí jí Milan Bříza. Během roku mají dvanáct až patnáct výjezdů, většinou jako technická pomoc při dopravních nehodách nebo odstraňování padlých stromů.

„Při velké vodě jsme pomáhali místním s čerpáním vody ze sklepů i studní, s proplachováním kanálů. To se ale nebere jako výjezd, ale jako práce pro obec, která je zřizovatelem jednotky. Finanční prostředky se pak odvíjí od výjezdů mimo obec. To je pro nás výhodnější. Samozřejmě chceme pomáhat hlavně místním obyvatelům," vysvětloval Charvát.

Kromě hasičské práce jsou dobrovolní hasiči také nositeli kultury v obci. Pořádají během roku několik zábav a tradiční ples. Pro děti z mateřské školky chystají každý rok několikrát Den otevřených dveří. organizují, i když ne pravidelně, ale po dohodě s ostatními organizacemi v obci, dětské dny, rozloučení s prázdninami. Každý rok ale nesmí chybět setkání hasičské techniky. Pak ještě posezení pro členy sboru jako odměnu a poděkování za celoroční práci.

Řevničovský sbor vlastní i historickou techniku. Dvě koňky, stříkačky tažené koňmi. Jedna je z roku 1883. Dále dvě vozidla „Ereny" z padesátých let. „Bohužel, další technika, která by dnes byla již historická, byla podle dokumentů sešrotována," zkonstatoval Miroslav Charvát. Z novější, kterou stále hasiči používají, je Tatra z roku 1985. V tu dobu sem přišla z pražského letiště. Dále hasiči jezdí se Škodou 706 trambusem, přidělenou z Jesenice.