V domě vznikne celkem 13 bytových jednotek, z toho sedm v 1. patře a šest v půdním prostoru stávajícího objektu, který byl v minulosti užíván jako provozní budova zemědělského družstva. Byty budou rozděleny do čtyř kategorií – konkrétně 1+1, 2+1, 3+kk a 3+1.

Přízemí objektu bude částečně užíváno pro společné prostory bytového domu. V samostatně přístupných částech jsou rovněž místnosti určeny pro komerční využití, tam ovšem k žádné úpravě nedojde.

K severní štítové stěně domu přiléhá stávající přízemní objekt kotelny a uhelny, který bude rekonstruován pro domovní a technickou vybavenost. Přistavěn bude také přístřešek na popelnice. Součástí návrhu je i úprava vstupu do objektu, vybudování pěších komunikací, které bezbariérově propojí vstup do bytového domu a částečně do komerčních ploch v přízemí. Pěší komunikace také propojí hlavní vstup a domovní vybavenost v přístavbě. Návrh řeší také vstupní portály jednotlivých komerčních ploch.

Pokud vše půjde podle plánu, začít by se mělo ve třetím čtvrtletí tohoto roku a rekonstrukce by měla být dokončena do druhého čtvrtletí následujícího roku.