Chybějící peníze půjdou z patnáctimilionového úvěru, který si město vzalo na výstavbu kanalizace v Pecínově, opravu komunikací Na Kocourku a zateplení všech čtyř budov mateřských školek.

„Návrh rozpočtu pro letošní rok vycházel z rozpočtového výhledu zpracovaného pro letošní rok. Museli jsme ho však doplnit o řadu investičních akcí a s nimi spojených dotací," uvedl starosta města Karel Filip.
Při zpracování rozpočtu zastupitelé vycházeli z mnoha výkazů, podkladů, smluv uzavřených městem a investičního plánu.

V roce 2014 daňové příjmy tvoří padesát osm milionů čtyřicet tři tisíc, nedaňové příjmy šest milionů deset tisíc korun, dotace ve výši dvacet šest milionů dvě stě dvacet šest tisíc. Naproti tomu se počítá s běžnými výdaji ve výši padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun. Dále s kapitálovými výdaji čtyřicet čtyři tisíc sedm set sedmdesát korun.

Tady se počítá s opravou chodníků v Palackého ulici, chodníků před Novostrašeckým kulturním centrem, vybudováním zastávky v Karlovarské ulici, kanalizace v Pecínově, zateplení mateřských škol, výměna části oken v kulturním centru a doplnění rozvodů veřejného osvětlení. Plánování kapitálových výdajů vychází z investičního plánu odboru investic.

Rozpočet i návrh výhledu do roku 2015 a 16 projednala rada města a doporučila zastupitelstvu návrh schválit. Návrh rovněž projednal finanční výbor. S několika výhradami ho rovněž doporučil schválit.
K návrhu se měli možnost vyjádřit také obyvatelé města. Došla jedna výhrada od Davida Rysse. Po jejím projednání zastupitelstvo rozpočet schválilo téměř většinou hlasů.