Částka se zvedne o osmdesát tisíc korun. Celkově tak město vydá v této oblasti osm set tisíc korun. Příspěvky na sportovní a společenskou činnost ve městě mají vzestupnou tendenci.

V roce 2007 se 
v grantových řízení vydalo sto deset tisíc, ve 2008 dvě stě třicet tisíc, vloni přes půl milionu korun.

Další peníze do rozpočtu Jesenice přibudou po Novém Strašecí také z nového rozpočtového určení daní.
Rozpočet byl na konci roku schválen jako přebytkový. Celkové příjmy činí zhruba třicet sedm milionů sedm set padesát tisíc, výdaje zhruba třicet sedm milionů korun. Na konci roku by mělo na účtu města zbývat zhruba sedm set tisíc korun. Tato částka půjde na spořící účet.

S maximem, které určovaly statistiky a prognózy, 
zastupitelé při stanovení rozpočtu raději nepočítali. 
Starosta Jesenice Jan Polák to odůvodnil: „Rozpočet jsme navýšili jen o dvě stě tisíc, 
i když nové výpočty nám umožňovali jít až na čtyři sta tisíc korun. Nechali jsme si určitou rezervu, protože nemůžeme odhadnout ekonomickou situaci v naší republice."

Daňové příjmy nedostávají obce hned, ale postupně v různě vysokých měsíčních částkách. Nárůst se pozná pouze porovnáním mezi jednotlivými měsíci v minulém roce. Konečné číslo, o kolik se příjem díky navýšení daní zvedl, pozná město až na konci roku. K tomuto číslu radní přihlédnou také při vytváření rozpočtu na další roky.

V rozpočtu radní počítají také se spoluúčastí na projektech, na které už město získalo dotaci, či žádost teprve podalo, například na centrální zdroj tepla a zateplení kulturního domu. Přidělené dotace tak nebudou mít žádný vliv na předpokládaný konečný stav rozpočtu.