Ekologicky šetrnější způsob vytápění je v roztocké kotelně v provozu od podzimu, kdy spalování uhlí a nahradila biomasa. Čtyři staré kotle, které bylo potřeba ručně obsluhovat a navíc nesplňovaly nové přísnější emisní limity, nahradila nová technologie.

Investice do kotelny byla ze strany obce. O vše se nově stará firma, která vyhrála ve výběrovém řízení a s obcí má dlouhodobou smlouvu na dodávky tepla. „Obci jsme nabídli komplexní návrh, přípravu projektu, rekonstrukci, financování i následný provoz včetně zajištění paliva,“ řekl technický ředitel Tomáš Balzar ze společnosti Ivory Energy, která kotelnu nyní provozuje.

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V rámci té první došlo k vyklizení kotelny a demontáží původní technologie. Z kotelny bylo odvezeno téměř 25 tun odpadu. Poté dělníci zapojili novou technologii – hlavní kotel a mobilní biomasovou miniteplárnu. Rozvody tepla firma rekonstruovat nemusela, jelikož obec je modernizovala přibližně před deseti lety, ovšem opravy potřeboval systém měření a regulace. Nyní v létě dojde k odpojení miniteplárny a dělníci technologii přemístí do původní kotelny.