K pomníku padlých na Náměstí Jiřího Holého položili místní hasiči věnec, a to za účasti místních občanů, dětí ze Základní školy Senomaty a Gardy městyse Senomaty.Zazněla státní hymna, slavnostní salva a starosta Tomáš Valer pronesl zajímavý a výstižný projev.

Mimo jiné nabídl zamyšlení nad tím, co by asi naši předci, jejichž památku dnes uctíváme, řekli, kdyby tu dnes s námi mohli stát. Co by řekli, kdyby si mohli přečíst noviny a podívat se do svých rodných domovů.
„Nesporně by žasli nad tím, jak technicky jsme vyspělí. Jaké máme vymoženosti a jaký máme životní standard. Neskromně si dovolím říci, že by asi byli mile překvapeni naším městysem. Novými inženýrskými sítěmi, bezprašnými cestami, domy," nastínil Tomáš Valer.

Pak ale pokračoval myšlenkou, co by asi řekli na naše domovy. A naznačil, že se zrovna nemáme čím chlubit. „Našli by zde neúplné rodiny, málo dětí ve srovnání s tím, co zažili oni. Nesvornost, rodiče bez autority a děti, které vůči nim nemají respekt a úctu," připomněl Tomáš Valer.

Hovořil také o tom, že předci by se rovněž setkali se všudypřítomnou skepsí a rozčarováním. „Asi by se nás pak zeptali, jak vidíme budoucnost naší země bez dětí. Jak si představujeme své zabezpečení ve stáří, když nebude, kdo by pracoval. Proč nevedeme své děti k úctě k rodičům a prarodičům a k odpovědnosti vůči své zemi," zdůraznil Tomáš Valer a řekl, že na rozdíl od mnohých z nás, by naši předci poznali příčinu toho, proč se naše společnost i politika nachází v takové krizi.

„Rodina je základem společnosti a její funkčnost předpokladem pro její zdravé fungování. Rodina, obec a stát. To jsou tři stupně, které tvoří základ každé společnosti," doplnil Tomáš Valer a poukázal rovněž na nesvornost, která v současné době vládne nejen v rodinách,ale i v obcích a politických stranách. „V politické straně, která má převzít hlavní vládní odpovědnost dochází už jediný den po volbách k intrikám, ke znepokojivému vývoji. Politika ztrácí přehlednost a řád. Co s tím můžeme dělat?," položil otázku Tomáš Valer a zároveň si odpověděl: „Začít od základu. Tedy ve své rodině a své obci. Lamentování nám pranic nepomůže. Při tom všem mějme na paměti, že naše předky z minulého století by daleko více zajímalo jací jsme nežli to, co máme," zdůraznil na závěr Tomáš Valer.