Na programu je v sobotu nabídka prohlídky areálu školy a mateřinky, jež budou přístupné od deváté hodiny ranní. Ve škole také najdete výstavu prací dětí a dozvíte se například, že se její žáci rádi zapojují do různých projektů, jako třeba: Peníze do škol, Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby a Recyklohraní. Lišanská škola je malotřídní školou rodinného typu. Žáci 
1.- 5. ročníku se učí ve dvou třídách. Složení ročníků ve třídách je proměnlivé. Žáci se vyučují podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vedení školy je rovněž hrdé na nové webové stránky, které byly uvedeny do provozu v únoru loňského roku. A zpět 
k programu. Od dvou hodin vás pak bude čekat mimo jiné vystoupení školáků. Čas si můžete udělat také na nedělní koncert v místním kostele.

V této souvislosti jsme požádali ředitelku školy Věru Švelchovou o pár doplňujících informací. Ve škole pracuje zhruba šestnáct let, z toho ve funkci ředitelky devět. „V současné době máme ve třídách dvaadvacet školáků. Je to lepší nežli dříve. Jsme spokojeni s tím, co máme, ale to víte, pokud by to šlo, že bychom ještě rádi pár dětí navíc pobrali." „Ráda bych na tomto místě poděkovala obci za to, že nám pomáhala v době, kdy jsme měli velkou výjimku. Tehdy nás podržela. Je důležité, aby děti, které žijí v nějaké obci, kde je škola, do ní chodily. Získají tak nejen kladný vztah ke škole, spolužákům, ale i k obci, ve které žijí. Myslím si, že jakmile rodiče nedají dítě do školy ve své obci, tak se dítě postupně obci odcizí. Se svými vrstevníky v obci pak totiž nemá společné zážitky, nemá si o čem povídat a tak podobně," nastínila Švelchová.

Díky obci se škola, postupně tak, jsou peníze, renovuje. Dostala tak například nová okna, byly zrenovovány toalety, budova se částečně odizolovala.
„Byla jsem třeba pyšná na novou keramickou pec, tabule, počítače. V jedné třídě máme nové lavice. Naše třídy se mi nyní moc líbí," zdůraznila Věra Švelchová.

Nejen obec, ale také celá škola, tedy děti i učitelé, se připravuje na oslavy. „Trvalo nám to několik měsíců. Příprava probíhala v rámci kroužků, neboť v rámci oslav budeme mít ve škole nainstalovánu výstavu prací našich žáků. Návštěvníci tu najdou také historické fotky a fotky ze současného dění ve škole," upozornila Věra Švelchová. Ve škole funguje keramický, sportovní kroužek, hra na flétničku, angličtina a počítačový kroužek. „Všichni se dle potřeby zapojili do příprav," dodala Věra Švelchová.

Věra Švelchová přeje lišanské škole: „Dost dětí a nakloněné obecní zastupitelstvo. Nic jiného škola nepotřebuje."

Starostka obce Dana Medřická přeje lišanské škole: „Plné třídy dětí, hodných dětí a učitelů, kteří budou dětem nalévat vědomosti. Ráda bych, aby děti, které vyjdou z naší školy, se sem rády vracely. Doufám, že budou v dobrém vzpomínat na školu i učitele."
Dodejme, že na oslavy školy byl pozván mimo jiné také ministr školství Marcel Chládek.