O vybudování nádrže na levostranném přítoku řeky Berounky se mluvilo v rámci úvah o splavnosti řeky Berounky už v sedmdesátých letech minulého století. Původní studie pochází konkrétně z roku 1978 a v rámci ní se počítalo s vybudováním hráze o výšce 38 metrů. Nyní možnost přehrazení říčky kvůli klimatickým podmínkám znovu ožívá. Na debatě vládních představitelů s rakovnickými zemědělci ve firmě Lupofyt v Chrášťanech předal studii ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi zemědělec z Čisté Jan Tajbl.

„Problémy se suchem jsou i na hranicích Rakovnicko a Plzně – sever. Když jsem se ptal kolegů zemědělců z této oblasti, okamžitě mne směrovali, abych zde toto téma otevřel. Myslíme si, že nádrž v této oblasti je logická, údolí nezaplavuje žádné obce, samoty. Nádrž by se táhla od Chříče až ke Kožlanům,“ řekl Jan Tajbl.

Ministr Miroslav Toman hned pověřil vedení Povodí Vltavy, aby mu do měsíce předložilo detailnější informace o možnosti vybudování nádrže.

Rakovnicko patří mezi nejsušší oblasti, vláda rozhodla o výstavbě vodních nádrží u obce Senomaty a Šanov. Pomocí nashromážděné vody by měl být regulován tok Rakovnického a Kolešovického potoka, nádrže budou sloužit i pro závlahu. Kromě toho vznikne nádrž Kryry s vodovodním přivaděčem do povodí zmíněných potoků.