Stává se tak ale jen v Novém Strašecí v půl čtvrté odpoledne. První masopust se tu odehrál ještě před rokem dva tisíce. Jeho vznik popsala jedna z hlavních aktérek Iva Vachková: „Dělávala jsem nejprve masopust ve Stochově, pak jsem přešla do Nového Strašecí. Protože to byla a je akce základní umělecké školy, rozhodli jsme se jí dělat přesně na masopustní úterý."

Zkraje měl zdejší masopust spíše komunitní rozměr, ale pak se přidal dramatický obor základní umělecké školy a od té doby je průvod velká událost. „Náš masopust má svá specifika. Protože je školní, zaměřujeme se hlavně na rodiče s dětmi. Přizpůsobili jsme k tomu i program, takže nechodíme od domu k domu, nebo od hospody k hospodě," popisovala Iva Vachková.

Čtěte také: Dětské karnevaly stále připravují nadšení dobrovolníci

Nepotkáte tu Laufry, ale královnu masopustu s ostatními maskami. Její role se ujala Iva Vachková, která má zkušenost s pouličním divadlem.

Akci zaštiťuje literárně dramatický obor a podílejí se na něm všechny obory. Příprava písní a masek začíná dva měsíce předem. Týden před průvodem se scházejí rodiče s dětmi v masopustní dílně, aby si pod vedením pedagogů ze ZUŠ vyrobili klasickou masopustní masku. Průvod se schází před uměleckou školou a vydá se za zvuku kapely před městský úřad, kde královna masopustu žádá starostu o povolení veselí. To nakonec pokaždé dostane stejně jako pořádnou porci masopustních koblih pro dětské účastníky.

V průvodu se objevují klasické masky. A to byl původní záměr pořadatelů. Přiblížit dětem zvyky, i když jim je přizpůsobují. Místo tučného jídla a alkoholu mají účastníci domácí moučníky v kulturním centru při soutěži O nejlepší masopustní buchtu, kterou pořádá Sdružení rodičů a přátel školy. Pečou je dobrovolníci a hodnotí porota. Po té si na buchtách pochutnají všichni na sále. „V jednu dobu zájem dětí o masopust opadal. Rozhodovali jsme se, že s masopustem přestaneme. Ale dětem to bylo líto. Těšily se, že půjdou za masku. Proto pokračujeme a zájem dětí je. Dnes už jsou účastníci prvních masopustů dospělí a vedou nám například masopustní dílny. Jsme rádi, že se k nám vracejí," zkonstatovala Iva Vachková.

Čtěte také: Křivoklátský masopust letos vedla nová královna

Masopust ve škole mají také děti ZŠ Lužná. Pořádají ho spolu s kulturní komisí obce. Členové místního automotoklubu zajišťují průvodu bezpečnost na silnici. Masky si děti tvoří samy, přicházejí namaskované už z domova. Průvod prochází obcí. Letos do kroku vyhrávali harmonikáři Ondra Strnad a Tomáš Hornof. Lidé se zastavují nebo se přidávají k průvodu. Závěr je před obecním úřadem, kde účastníci dostanou masopustní koblihu.

Včera odpoledne vyšel masopustní průvod ze Základní školy v Mutějovicích. Po průvodu následoval karneval pro děti v sokolovně. Ale ani v ostatních obcích o masopustní průvody lidé nepřišli. Připravili je na minulou i předminulou sobotu. Jako například v Kalivodech a ve Bdíně. Tady masopustní průvod pořádají obě obce dohromady. Mají to k sobě kousek. Každý rok to střídají. Jednou průvod jde z Kalivod do Bdína, druhý rok opačně. Letos vyšel právě ze Bdína a účastníci ho zakončili posezením v pohostinství v Kalivodech.

Krásný a velký masopust mají v Čisté. Pořádají ho hasiči už od roku 1934. Pokaždé přijíždí principál s paní madam a zvou místní na večerní zábavu. Doprovází je velký průvod s různými i aktuálními scénkami. Loni se tu například tančilo místní kolo ve Star Dance. Masopust si nenechají ujít celé rodiny a známí. Masky se půjčují ve zbrojnici. Někdo má své.

Po delší odmlce se uskutečnil masopust v Kolešovicích. Do organizace se pustili mladí. Předešlé roky tu byl jen karneval pro dospělé bez průvodu. Průvod prošel také Řevničovem, Krušovicemi, Křivoklátem i Rakovníkem.

V Rudě dokonce masopustní veselí na místní teprve čeká tuto sobotu 4. března.

Čtěte také: O masopustu Mauři předvedli bojový tanec