Jak byste hodnotil první ročník akce s názvem Rakofest?

První ročník Rakofestu hodnotím pozitivně. Vše se uskutečnilo podle plánu, lidé se bavili a i účast byla vzhledem k počtu akcí probíhající ve stejném termínu poměrně vysoká. Letošní ročník si nenechalo ujít přibližně 200 návštěvníků. Nutno však podotknout, že tak velký prostor, který rakovnická sportovní hala nabízí, by si zasloužil alespoň dvojnásobnou návštěvnost. Čím více lidí, tím velkolepější atmosféra.

Nemyslíte si, že se v uvedený termín konalo v Rakovníku dost podobných akcí, tak i proto nebyla účast taková?

Akce se podle mého názoru nijak zásadně nepřekrývaly, protože například po skončení programu na Husově náměstí (Rakovnické cyklování) mohli jít lidé pokračovat dál na Rakofest.

Bude se konat Rakofest s pořadovým číslem 2? Jaký bude a kde se bude konat?

První ročník byl jakýmsi odrazovým můstek, aby se vědělo, jak koncept Rakofestu upravit dál do budoucna. Je možné, že příští ročník Rakofestu se uskuteční v podobném duchu nebo dojde k rozdělení na dvě samostatné akce Open Air festival pod širým nebem, což by byla letní verze a „halovka". Ta by se konala na podzim či v zimě.

Někteří místní vás kritizovali na sociální síti, že jste nepozval místní DJ´s? Jak jste to vnímal?

Celá diskuze pro mě byla naprosto nepochopitelná a vstoupil jsem do ní až tehdy, když začali psát někteří jednotlivci lži. Těžko odhadnout příčinu či účel celé diskuze, rozhodně mě to ale od ničeho neodradilo. Ba naopak tohle byla přímá reakce na to, že se tu objevilo něco úplně nového.

Byla kritika oprávněná?

Každý člověk má právo uspořádat si vlastní akci. Pokud má někdo jiný nápad či koncept, nikdo mu nebrání v tom, aby jej zrealizoval po svém. K tomu je zpravidla potřeba sehnat sponzory, vybrat interprety, oslovit cílovou skupinu, naplánovat kampaň a nesl samozřejmě i všechna rizika. Upřímně fandím každému, kdo se pokusí cokoli zrealizovat.

Je sportovní hala opravdu tím místem, kde se dá podobný festival pořádat?

Pakliže se žádná z oblastí souvisejících s organizací akce nepodcení, je prostor rakovnické sportovní haly vyhovující.

Komu byste chtěl poděkovat?

Poděkovat bych chtěl všem, kdo mi jakkoliv pomáhali. Velký dík patří těm, bez kterých by se Rakofest nemohl uskutečnit Procter&Gamble, LOEX s.r.o., Bakalář, rádio Relax a Rakovnický deník.

Nyní k politice. Václave, jste ve funkci radního a zastupitele více jak půl roku. Jaké to je?

Vstup do politiky je pro mě velkou výzvou a zároveň odpovědnostní vůči všem, kdo mi dali v komunálních volbách hlas. Svoji funkci se snažím plnit tak, jak nejlépe umím. Jsem rád, že se mohu podílet na rozvoji našeho města a blahobytu občanů.

Je něco, s čím jste se musel dlouho vyrovnávat?

Komunální politika je pro mě novou životní zkušeností. Myslím si, že se mi jako nováčkovi podařilo poměrně rychle adaptovat.

Jak jste snášel, nebo vlastně musíte i nadále, snášet kritiku od opozice, že sedíte v radě s komunisty?

Já osobně hodnotím každého jako jednotlivce podle jeho skutečných kvalit charakteru, hodnot a priorit. Na komunální úrovni se řeší problémy a rozvoj města, nikoli zákony. Osazení zastupitelstva je výsledkem voleb. V koalici je ještě ČSSD a ANO.

Co máte v radě města konkrétně na starost? Bezpečnost?

Rakovník není tak velké město, aby se jednotlivé oblasti spojovali s konkrétními radními. V Radě města se zabýváme všemi podněty a zprávami společně vedeme diskuzi a snažíme se vždy nalézt co nejpřijatelnější a nejspravedlivější řešení s ohledem na vyjádření vedoucích příslušných odborů. Je ale pravda, že se více soustředím na bezpečnost. Hned v prvních měsících se mi podařilo pro Rakovník získat ve spolupráci s odborem výstavby a investic dotaci na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému.

Změní se v tomto směru něco v Rakovníku?

V oblasti bezpečnosti plánujeme navýšit stav strážníků městské policie.

Jak je to s městským kamerovým systémem? Sleduje jej neustále někdo?

Tato otázka souvisí s předešlou odpovědí. Pro to, aby mohl být nepřetržitý dohled nad MKDS, musí být posílen stav městských strážníků.

Jste nejmladším členem rady a i zastupitelstva? Jak na vás nahlížejí kolegové?

Ano, je to pravda. Jsem nejmladším členem rady i zastupitelstva. Se členy Rady města se pravidelně scházíme a ve většině případů vidíme řešení stejně nebo velmi podobně, přestože je mezi námi minimálně jeden generační rozdíl. To, že často hlasujeme jednotně, je důkazem naší kompaktnosti.

Jste politikem směřujícím spíše doleva či doprava?

Nejsem součástí „vyšší politiky", kde se tvoří zákony, takže nehraje roli, zda směřuji doleva či doprava. Samozřejmě, že se budu v budoucnu nějakým směrem ubírat, ale ještě nejsem politicky vyzrálý na to, abych jednoznačně určil momentální směr. Soustředím se nyní na komunální úroveň.

Co byste chtěl v dalších letech prosadit? Máte nějaké výstupy od kolegů z kandidátky Rakovník v pohybu?

Momentálně řešíme, jakým způsobem zajistit financování rekonstrukce bazénu. To je velmi nákladný projekt. Do budoucna bychom rádi v Rakovníku poskytovali službu dluhového poradenství, které souvisí s prevencí kriminality, nebo zvýšili kapacity parkovacích míst to velký problém, nejen v Rakovníku. Kolegové z uskupení "Rakovník v pohybu" bohužel aktivní nejsou. Když jsem se snažil o setkávání se před každým zasedáním zastupitelstva města, tak se skoro nikdo nedostavil. Nemají na to zřejmě čas.

A spolupracujete s nimi? Nebo je tuto uskupení „mrtvé"?

Kdokoli mi může dát podnět, kterým se budu zabývat. Nyní vystupuji sám za sebe, proto jsem kandidoval pod tímto uskupením jako nezávislý kandidát bez politické příslušnosti.

Do jisté míry se dá říci, že na vás leží tíha koalice, nebýt vašeho hlasu, jelikož se bývalý člen ČSSD Jiří Ludačka trhl, současné vedení města by v takovémto složení neexistovalo. Jak to vnímáte?

V zastupitelstvu je dvacet jedna členů a při prosazování čehokoli je potřeba nadpoloviční většiny. Koalici tvoří jedenáct členů a já jsem tím jedenáctým. Díky tomu se mi podařilo dostat do rady města, což znamená aktivnější zapojení se do politiky. Větší ambice jsem při vstupu do komunální politiky neměl a mít ani nemohl.

Oslovila vás opozice v souvislosti s obměnou vedení radnice?

K ničemu takovému nedošlo.

Budete kandidovat i v dalších komunálních volbách?

Velmi si vážím všech hlasů, které jsem v komunálních volbách získal. Rád bych se politice věnoval i v budoucnu.