V době Václava IV. ještě nestál ve Mšeci zámek, ale hrad, i když se přesně neví, kde. Jeho majitel, údajně někdo z Kolowratů, vedl tlupu loupežníků. Ti na slánské cestě přepadávali kupce, okrádali je 
i ztloukli. Přepadení často 
i umírali. Václav IV. sjednal pořádek. Vyslal do Mšece vojsko, loupežníky nechal zatknout, vyslýchat a některé 
i popravit. Hrad dal nakonec za trest zbořit.

Tyto historické poznatky, ne moc často publikované, mladí historici zahrnuli také ve své práci v projektu na téma Václav IV. očima dětí. Vznikl na počest šestistého padesátého výročí korunovace Václava IV. Organizuje ho Národní památkový ústav 
a o. p. s. Rakovnicko. Zapojilo se do něj devět škol na Rakovnicku. Je poznávací i soutěžní.

Žáci zpracovávali výtvarné práce na toto téma. Mladí historici ze Mšece vytvořili 
s Alenou Čermákovou, vedoucí keramického kroužku, keramické kachle. Uprostřed je symbol Křivoklátu, okolo Václavovy symboly, znak 
s ledňáčkem, korunovační klenoty.

Kromě výtvarných děl každá škola představí na výstavě svoji činnost. Mšečtí účastníci tam ukáží i další práci historického kroužku. Mimo jiné i knihu s výkladem toho, jak byl Václav IV. spojen se Mšecí. Téma Václav IV. žáci vlastně uchopili ze všech stran, a to díky spolupráci s vedoucí keramického kroužku Alenou Čermákovou a vedoucí tanečního kroužku paní Károvou. Takže se dozvěděli historická fakta, bádali, tvořili, tancovali, malovali iniciály na papír.

„Myslím, že tak propojené by to mělo být. Ale bez pomoci ostatních bychom to nezvládli, proto bych jim chtěla za všechno moc poděkovat," řekla vedoucí kroužku a zároveň ředitelka školy Lenka Pulcová.
Spolupráce mezi Mšeckými funguje bezvadně. I při pořádání Mšeckých slavností přišli Lence Pulcové pomoci. Přicházeli dokonce i bývalí žáci, kteří se vraceli na víkend domů ze středních škol.
V rámci projektu Václav IV. očima dětí také jeho účastníci navštívili hrad Křivoklát, prohlédli si některé prostory. Jedna věž se proměnila 
v učebnu.

„Kromě zajímavostí ze života Karla i Václava IV. si pak děti vyzkoušely, jak se psala, často i vestoje, v těchto tmavých prostorách s malými okénky bible starými pery," popisovala Lenka Pulcová.
Výtvarné práce můžete vidět o prázdninách na hradě Křivoklátě. Členy historického kroužku zase například jako průvodce zámku ve Mšeci při Mšeckých slavnostech. Konají se v polovině června.