Přivítal nás promovaný biolog a zapálený botanik Václav Laňka, který se pro tento den ujal role průvodce. Pro čtenáře Rakovnického deníku vysvětlil: „Očekáváme nálet motýlů. Vím přesně, že koncem léta bývají nálety největší. Jenže začínám být z toho trochu smutný. Motýli sice přilétávají, ale v posledních několika letech nám bohužel vymřelo mnoho jejich druhů. Vědci se dohadují o tom, proč se tak stalo."

I Václav Laňka má na tuto skutečnost názor: „Týká se to především jarních motýlů, kteří létají koncem května a v červnu," nastínil Laňka s tím, že v tu dobu bylo špatné počasí. „I když se vylíhli z loňské kukly, tak nevylétli, a tím pádem se samičky nespářily se samečky. Takže myslím, že jen za letošní rok jsme přišli o čtyři druhy hnědásků," upozornil Václav Laňka. A zdůraznil, že na stavu a počtu motýlů se určitě podepisují i klimatické změny.
„Běžní motýli, kteří létali ve velkém množství ještě před několika lety, se dnes už objevují jen jednotlivě. Kde jich létalo sto, jich dnes létá deset. Kde jich létalo deset, dnes už možná nelétá žádný," zdůraznil Václav Laňka.

Botanická zahrada v Rakovníku byla přístupná veřejnosti od deváté hodiny ranní až do čtvrté hodiny odpolední. Po celou tu dobu sem v nárazových vlnách přicházeli zvídaví návštěvníci. Řada z nich s foťákem či síťkou na motýly v ruce.

Motýli dosedali především na rostliny pěstované v takzvané „motýlí zahradě". K dispozici byl návštěvníkům nejen Václav Laňka se svými odbornými znalostmi, ale i takzvaná určovací literatura a sbírkové položky (preparovaní motýli).

Do botanické zahrady se vypravila například Karin Kochánková: „Přišla jsem s dcerou Eliškou a kamarádky synem Patrikem, protože je krásný slunečný den. Řekli jsme si, že spojíme procházku nejen s nákupem, ale i poučením. Určitě se dozví něco o motýlcích a kytičkách. Do botanické zahrady chodíme rádi, i když přes rok na to není moc čas. Ale během prázdnin nebo o posvícení sem vždy přijdeme. Aspoň jednou za rok se sem vždy určitě vypravíme."
Obsáhlejší rozhovor s Václavem Laňkou na téma motýlů najdete v příštím týdnu v Rakovnickém deníku.