Václav Matoušek žil v souznění s přírodou ve srubu na potoce Oupoři pod hradem Týřov na řece Berounce. Jeho obrazy jsou většinou v soukromých sbírkách usedlíků v okolí povodí řeky Berounky. Spisovatel Ota Pavel mu věnoval povídku Fialový poustevník. Místo jeho posledního odpočinku najdete ve Skryjích na hřbitově.

Týřovický malíř
(z povídek Oty Pavla přezdívaný fialový poustevník )
Václav Matoušek 1883-1948
Vyučil se řezbářem. Nějakou dobu pracoval pro Alfonse Muchu ve Zbirohu. Inspiraci pro svoji tvorbu čerpal i ze svého pobytu v Alpách, kde se živil řezbářstvím a malováním. V polovině 20. let 20. Stol. působil v Drozdově, kde provozoval řezbářství, sbíral zkameněliny a věnoval se archeologii. Od roku 1932 žil ve srubu pod zříceninou hradu Týřova. Miloval své kočky, přírodu, les, květiny, ryby. Tady maloval kouzelné scenérie řeky Berounky, zákoutí úpořského a karáskova potoka, skryjských jezírek. Své obrázky měnil za potraviny. Dodnes visí jeho obrazy v chalupách obcí Týřovic a Skryjí.

V Týřovickém srubu malíře navštívil v r. 1946 malíř našeho kraje Václav Rabas, který přirovnal malířský styl V. Matouška k impresionismu.Jeho citlivá duše byla hluboce poznamenána rozchodem s jeho děvčetem. O tom se jednou svěřil i spisovateli Karlu Mejstříkovi, který ho navštívil v jeho srubu.Tento rozchod s milovanou dívkou byl i příčinou jeho setrvání v tomto kraji. Matoušek zemřel r.1948, když se svou loďkou přejížděl řeku do Týřovic, pro mléko. Jarní ledy loďku převrátily. Promočený a zkřehlý malíř dostal zápal plic a byl odvezen do rakovnické nemocnice, z které doslova utekl, šel pěšky ke svým kočkám do srubu pod hradem. Brzy na to zemřel. Smuteční průvod z týřovické školy se ubíral na skryjský hřbitov, kde je˝ fialový˝ poustevník pochován.