Dne 6. března 1898 sepsali ve Václavech dopis v tomto znění:

Vysokému C.K. institutu v Praze. Na základě přiložených položek o sezení naší dobrovolné hasičské organizace a po zaslání pěti kusů schválených stanov považujeme žádost za úplnou a žádáme, aby nám tento spolek byl povolen.

Předsedající obce Anton Koss, dále podepsáni Gotlieb Polanek a Wenzel Kokš

Odpověď:

Panu Antonu Kossovi, občanu ve Václavy. Zasláním stanov z 1. dubna 1898 se povoluje vznik dobrovolnické hasičské organizace a tímto bude brána na zřetel.

Vysoký C. K. institut v Praze, podpis a razítko

Písemností, jejíž kopie byla vystavena ve václavském sále, zahájil před 110 lety činnost dnešní Sbor dobrovolných hasičů Václavy. Tehdy hasiči používali stříkačku s ruční pumpou, jejíž rekonstruovaný originál také mohli hosté spatřit na oslavách.

Ty začaly v 10 hodin průvodem obcí a položením květin u pomníku, jako vzpomínku na členy, kteří již nežijí. Tedy ty, kteří před lety dali václavským hasičům do vínku slogan Sobě ke cti, bližnímu k ochraně, vlasti oslavě. Poté byla zahájena slavnostní schůze v místním sále. Zasloužilým členům bylo předáno na dvacet ocenění a poděkování.

Oslavy pokračovaly od 13 hodin bohatým programem pro veřejnost. Ladislavem Špáňou byla připravena ukázka drezury koní a westernového ježdění, rakovničtí letečtí modeláři protřepali vzduch v sále i venku vrtulníkem a elektromodely. Pod vedením Rozálie Benetové se před přihlížejícími blýskli cvičení psi. Hlavní slovo ale měli samozřejmě hasiči. Rakovničtí profesionálové předvedli zásah při hašení hořícího auta, kdy plameny jejich stříkačce odolávaly jen několik vteřin. Zásluhou domácích i hostujících hasičských sborů byla k vidění historická i moderní technika.

"V současné době má jednotka ve Václavech dvaadvacet členů. Bohužel, většina z nás je staršího věku, mladých u nás máme jen asi pět. Přesto se pravidelně zúčasňujeme některých soutěží a ostatních hasičských akcí, když nás jiné sbory pozvou," řekl nám velitek jednotky SDH Václavy Josef Bláha.

Akce ve Václavech se určitě vydařila. I když nepřijeli zástupci všech pozvaných sborů a také těch domácích hasičů bychom nenapočítali 22, akce měla své publikum a prostor před sálem, kde probíhal program, byl malým lidským mraveništěm.

Celý slavnostní den zakončíla nefalšovaná Hasičská zábava, která začala ve 20 hodin.