Podařilo se vám všechny sehnat včas?

Dárky pro letošní Vánoce jsou už pomalu nakoupeny. Jedná se o dárky pro naše děti a vnoučata. Nikdy jsme dárky neschovávali. Jsou zabaleny na skříni, kde je mohou vnoučata okukovat.

Vánoce jsou velmi často spojovány s urputným sháněním dárků a dalších věcí. Je to podle vás správné a měli bychom takto Vánoce prožívat?

Už několik let nejsou u nás Vánoce spojovány s urputným sháněním dárků a dalších věcí s tím spojených. S manželkou si dáváme dárky, které jsou společné a dáme si je i v předstihu a týkají se převážně vybavení bytu. Věci denní potřeby si kupujeme po celý rok, takže Vánoce se snažíme prožívat v klidu a pohodě.

Co si vy osobně ze všeho nejvíce přejete pod vánočním stromečkem najít?

Právě ten klid, pohoda a zdraví všech, to je to, co si pod stromeček přeji.

Kdybyste měl srovnat vánoční svátky nyní a v době vašeho dětství, kde je podle vás rozdíl?

Pokud bych měl srovnat vánoční svátky nyní a v době mého dětství, tak si myslím, že duch Vánoc je pořád stejný, ale jako děti jsme si to více užívaly. Na rybníku se hrával hokej a to třeba i celý leden a únor, chodily jsme do Fejtovic jámy sáňkovat a lyžovat, a to ne na hodinu nebo dvě, ale i od rána do večera. Dnes se musí za sněhem do hor a za ledem do haly v Rakovníku a za vše se musí platit.

Co vám osobně udělalo v dětství největší radost pod stromečkem?

Naše dárky pod stromečkem byly v té době zaměřeny hlavně na oblečení, saně brusle, hokejky, a to byly dárky, které se v zimním období plně využily. Pro mě v době dětství byla také hezký dárek kniha, bez knihy by nebyly Vánoce.

Vzpomenete si na nějakou zvláštní příhodu z dětství?

Vzpomínám si na jednu příhodu, kdy jsem si ne z vlastní viny zahrál na hasiče. Bylo zvykem, že po rozdání dárků jsme šli na návštěvu k tetičkám a jedna taková návštěva skončila požárem. Já byl jediný, který duchapřítomně donesl kýbl s vodou a uhasil hořící záclony, na které padl rozsvícený stromek.

Co pro vás Vánoce znamenají?

Vánoce jsou pro mě svátky klidu, pohody, pouštíme si koledy, díváme se na pohádky, k obědu si dáme tradiční houbovou kubu to kvůli zlatému prasátku, které jsme stejně nikdy neviděli.

K vánocům patří i tradiční zvyklosti. Dodržujete některé, a nebo trávíte Štědrý den po svém? Jak tedy vypadá Štědrý den starosty obce a místopředsedy mikroregionu Balkán?

Protože stromek už máme nastrojený den předem, jedeme po obědě s vnoučaty na výlet k Berounce, kde strávíme celé odpoledne. Když byla vnoučata menší, jezdili jsme také na rakovnické vlakové nádraží. Po návratu domů jedu rozsvítit svíčky na hrob rodičů, dědy a babičky, zatím co manželka připravuje večeři v klasickém stylu - kapra, salát a klobásy. Než zasedneme k štědrovečernímu stolu, nezapomeneme nasypat do krmítka ptáčkům. Před večeří na mě v letošním roce připadá přednést přípitek, protože po úmrtí maminky jsem se stal nejstarším členem rodiny. Po večeři čekáme na návštěvu dcery s rodinou a vnoučaty a to je ten správný Štědrý večer.

Jak se ve Všetatech připravuje na Vánoce a také na příchod nového roku?

Myslím, že většina obyvatel obce prožívá Vánoce stejně. V obci proběhly některé akce, které připomínají Vánoce už v měsíci listopadu, na příklad vánoční trhy v místní sokolovně, které byly velmi zdařilé a stávají se všetatskou tradicí, první adventní neděli proběhlo rozsvícení vánočního stromku, na kterém vystoupily děti z MŠ, a to už byla ta pravá předvánoční atmosféra. Ještě je jedna vánoční tradice v obci, a to je vánoční zábava v místní sokolovně. Silvestr a nový rok už si slaví každý po svém. Někdo doma, jiný v restauraci, a nebo na silvestrovské zábavě mimo obec.

Jaký byl letošní rok pro Všetaty? Dá se hovořit o úspěšném roce?

Já si myslím, že každý rok je pro každou obec úspěšný, protože každým rokem se v obci podaří něco vylepšit, něco opravit, zhotovit a nemusí to být stavby za sta tisíce. Jsou to také akce, na které přispívají sami občané v rámci jednotlivých spolků, které svoji činností reprezentují obec.

A jak je to u vás s činností jednotlivých spolků?

Není u nás organizace, která by se nějakým způsobem nepodílela na činnosti v obci. Nejaktivnější jsou hasiči, kteří nejen že mají úspěchy v požárním sportu a na okrese se umisťují na prvém místě, ale i časté povodně ukazují na jejich připravenost pomoc v době, kdy rybníky, které v obci máme, málem přetékají a z jihu se na nás valí z polí velká voda, jako tomu bylo letos i v letech minulých. Za to jim patří velké poděkování. Jsou tu i ostatní spolky, Myslivecké sdružení Háj Všetaty, které organizuje všetatskou pouť, chovatelé, kteří pořádají tradiční výstavu drobného zvířectva při příležitosti všetatského posvícení, TJ Sokol Všetaty, jejichž dvě družstva nás reprezentují v okresních soutěžích ve stolním tenise. Velkou radost nám dělají děti z mateřské školky, které na kulturních akcích vystupují. Proto také některé akce v obci jsou na jejich podporu. Důchodkyně se scházejí na svém tradičním babinci, aniž by byly organizovány v nějakém spolku. Stejně tak ženy, které chodí cvičit do sokolovny, družstvo hokejistů, kteří chodí hrát na rakovnický zimní stadion. Máme zde Václava Albrechta, který slaví úspěchy v disciplíně Freestyle BMX Fletland, jak to říci laicky, akrobacie na kole. Obec tyto aktivity podporuje, a to jak drobnou finanční pomocí, tak i poskytnutím obecních prostor k jejich činnosti.

Je něco, co vás mrzí, že nakonec nedopadlo tak, jak jste si představoval?

Co se nám nedaří, to je získávání dotací z některých fondů. V loňském roce bylo podáno pět žádostí, ale byla realizována pouze jedna, a to dětské hřiště. Přesto každoročně obec investuje finance z rozpočtu do oprav v MŠ, restauraci, sokolovny a budovy obecního úřadu, ve které jsou i obecní byty.

Na co se jako obec chcete zaměřit v příštím roce a co bude pro vás prioritou?

Prioritou pro příští rok je projekt a realizace výstavby čističky odpadních vod a kanalizace, pokud bude dotace získána a podaří se získat finanční prostředky na spolufinancování. Mimo to má obec zažádáno o dotaci na zateplení sokolovny z Programu OPŽP a ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem.

Jak vnímáte situaci okolo projektu vy? Věříte v úspěch projektu a že se vše dotáhne do úspěšného konce s co nejmenší finanční zátěží?

Pokud se vrátím k projektu čističky odpadních vod, tak si myslím, že je třeba udělat vše pro to, pokud bude dotace získána, aby se projekt uskutečnil, a aby obce doplácely co nejméně a o to se v současnosti Sdružení obcí mikroregionu Balkán snaží. S jakým výsledkem, uvidíme v roce 2014.

V průběhu roku jste se stal místopředsedou mikroregionu Balkán, jak jste se s novou funkcí seznámil a jaké jsou vaše hlavní povinnosti?

Pokud se jedná o moji novou funkci místopředsedy mikroregionu, mohu vás ujistit, že tuto funkci může vykonávat kdokoliv ze starostů, protože pokud je funkční předseda a to on je, není třeba místopředsedy, je to jen formální záležitost. Moje hlavní povinnost a vlastní zájem je být po ruce předsedovi, který má projekt ČOV na starosti a společně se snažit, aby se projekt ČOV ve všech pěti obcích dotáhl do úspěšného konce s co nejmenší finanční zátěží pro obce.

Kam by měl podle vás mikroregion Balkán v dalších letech směřovat?

Protože nás koncem příštího roku čekají volby do místních samospráv, určitě dojde ke změnám v zastupitelstvech i na postu starostů, Proto si netroufám určit směr činnosti mikroregionu v dalších letech. Ale pokud se dotace na ČOV získá a obce do realizace projektu půjdou až do konce společně, bude asi nutnost spolupracovat nejméně do roku 2015, kdy musí být projekt dokončen.

Co byste popřál obyvatelům Všetat, mikroregionu Balkán a čtenářům nejen tištěné, ale i webové verze Rakovnického deníku k vánočním svátkům a také do nového roku?

Přeji všem občanům obce Všetaty, mikroregionu Balkán a čtenářům nejen tištěné, ale i webové verze Rakovnického deníku šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2014.