Je po vánocích, stromeček jste odzdobili a teď nevíte co s ním? Lidé na vesnicích ho buď rozřežou na palivo anebo ho uloží na kompost. Ale co se stromkem ve městě? Nelikvidujte ho sami, stačí ho odložit k popelnici nebo odvést na sběrný dvůr. Dejte ale pozor na to, abyste stromek dali ke kontejnerům tak, aby nepřekážely chodcům, řidičům, a aby ostatním občanům nebylo omezeno využití nádob na vytříděný odpad.

„V Rakovníku mohou občané nechat stromek buď u kontejneru, nebo ho můžou sami odvést na sběrný dvůr,“ uvedl Jiří Cafourek, mluvčí Městského úřadu Rakovník. Svoz a likvidaci stromků má v Rakovníku na starosti firma zabývající se likvidací odpadů Marius Pedersen. Ta stromky sváží od kontejnerů a vozí je k likvidaci na kompostárnu. Tam se zpracují na štěpky, které se ukládají na kompost.

O stromky se postará město

Podobně to mají i v Jesenici. „Občané mohou nechávat stromky buď u popelnic, nebo u hnízd na separovaný odpad,“ uvedl Jan Polák, starosta města Jesenice. Svoz stromů zajišťuje město a koná se během ledna několikrát. „Nejvíce stromků se sváží po 6. lednu. V dalších dnech už jde jen o pár kousků,“ upřesnil Polák. Stejně jako v Rakovníku, tak i tady se stromky zpracují na štěpky a uloží na kompost.

V Novém Strašecí svoz a likvidaci stromků zajišťují Technické služby. „Občané mohou zanechat strom u popelnice, my ho odvezeme a zlikvidujeme,“ řekl Stanislav Zahálka, jednatel Technických služeb Nové Strašecí. Stromky likvidují v Českých lupkových závodech, kde je zeštěpkují a uloží na zdejší bio skládku.

Jak jinak využít vánoční stromek

Letos přišli v Novém Strašecí s originálním řešením, jak zlikvidovat vánoční strom. V neděli 7. ledna si tady na Komenského náměstí můžete od 14 hodin zasoutěžit v hodu vánočním stromem. Pokud se nechcete do soutěže přímo zapojit, můžete jen přispět svým stromkem a tím vyřešit, jak ho zlikvidovat. Do soutěže se mohou hlásit jednotlivci a i celé týmy. Soutěžit se bude v několika věkových kategoriích, od těch nejmenších až po dospělé. Pro účastníky jsou připraveny různé velikosti stromků. Svojí silovou show tu při této příležitosti předvede železný Zekon, který má na svém kontě již několik silových rekordů. Vidět tak můžete, jak ohýbá železné pruty nebo jak trhá ocelová lana.

Autorka: Renáta Fryčová