Největší problém představuje pro varhany ve Skryjích červotoč.


Popiště nám prosím, jak se člověk dostane k vaší ne zcela běžné profesi?
K profesi jsem se dostal náhodou, jak už to tak bývá. Jeden přítel, co opravuje varhany, si mě vzal jednoho dne ku pomoci a já se o to začal posléze také zajímat, učit se a dokonce časem i spolupracovat s jedním pražským varhanářem. Ještě později jsem si založil vlastní firmu.
Máte přehled o tom, kolik vlastně varhanářů v republice existuje?
Přehled nemám, čirou náhodou jsem se doslechl, že podobnou živnost má registrovánu velmi mnoho lidí, ale kolik, nevím. Nezdá se mi, že by ji jich to tolik provádělo. Je tam určitá disproporce mezi tím, kolik lidí má živnost varhanářství, a kolik lidí varhany opravuje. Zdá se mi, že těch, kteří to prakticky provádějí, je daleko méně. Přesto si myslím, že jich není tak málo. Konec konců ve státě je tisíce varhan a pokud se alespoň část z nich udržuje v nějakém provozuschopném stavu, tak těch lidí musí být slušný počet, aby je stihli udržovat v provozu. Taková oprava se nedá udělat tak rychle, jako třeba oprava televize.
Jak vidíte stav skryjských varhan?
Skryjské varhany pocházejí z dílny Rejna – Černý, a to byla firma, která odváděla poměrně kvalitní práci. Dodnes jsou s nimi dobré zkušenosti a je to nástroj, který se vyplatí opravovat a nenechat ho zničit. Samozřejmě jsou varhany, u kterých je sporné, zda je udržovat, nebo neudržovat. Ale v tomto případě si myslím, že se to rozhodně vyplatí, už kvůli tomu, že tento nástroj nevykazuje žádné větší poškození ani nějaké drastické opotřebení. Tím, že je mu něco kolem sta let, tak je to nástroj ještě stále relativně mladý.
Co bude u vás v případě opravy varhan ve Skryjích asi největším oříškem?
Tady žádný oříšek nebude. Proti původnímu předpokladu co by se zde mohlo dělat, se ukázalo naprosto prvořadé zničení červotoče. Rozsah napadení je větší, než se očekávalo. Jak jsme zjistili, tak červotoč se zde vyskytoval v dosti skrytých místech. Ukázalo se, že je ho tu mnohem více, než se původně tušilo.
Jak budete tedy při likvidaci červotoče postupovat?
Každá část se musí nejdříve rozebrat precizně vyčistit pesticidním prostředkem a potom nastříkat roztokem pesticidu. To je v podstatě vše. Je to poměrně velká práce.
Jak často by se měly varhany čistit
?
Čištění například píšťal, aby úroveň zvuku byla poměrně slušná, by se mělo dělat tak po deseti letech. Ale zase v čistějších lokalitách, jaké bývají na vesnicích, kde není taková prašnost, vydrží varhany čisté déle, ale v kostelích ve městech, kde je navíc i topení, je třeba je začít čistit znovu už tak po sedmi letech, kdy už je v nich k vidění koberec prachu. Záleží také samozřejmě na tom, jak se kostelní prostor používá. Nemůžeme pak například vyžadovat od píšťal, ve kterých je pět milimetrů prachu, aby hrály absolutně správně. To není možné.
Vy sám hrajete na nějaký hudební nástroj?
Trochu na varhany. Hraní na ně začalo současně s mým zájmem o tento nástroj.
Už jste opravoval nějaké jiné varhany na Rakovnicku?
Přímo v Rakovníku v kostele sv. Bartoloměje, a také v pár obcích na Rakovnicku.