Cedule s varováním na Aujezskyho chorobu upozorňují na možný výskyt této choroby v lese. Varování zde vylepila společnost, která má tuto honitbu pronajatou od Lesů České republiky, společnost Perdix. „Nákaza nebyla nikde na Rakovnicku prokázána. Jde pouze o informaci s preventivním charakterem,“ uvedl Pavel Pýcha, předseda Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku.

V měsících listopadu a prosinci probíhal, jako i jinde v Čechách, odstřel černé zvěře. Při těchto odstřelech se testovala krev divokých prasat právě i na Aujeszkyho chorobu. „Vše je nyní ve fázi vyhodnocování a zatím není potvrzen jediný výskyt protilátek na Aujeszkyho chorobu u černé zvěře na Rakovnicku,“ doplnil Pýcha. Po vyhodnocení vzorků, umístí Státní veterinární správa výsledky na svůj oficiální web.

Přirozeným hostitelem Aujezskyho choroby je prase domácí nebo prase divoké. Z prasat se pak tato nákaza přenáší na další domácí i volně žijící zvířata například na skot, kozy, psi, kočky, králíky nebo na myši a potkany. Člověk se ale touto chorobou nakazit nemůže. Nemoc se nepřenáší vzduchem, ale pouze kontaktem. Nejvíce ohroženi jsou tedy psi, kteří se v lesích mohou nakazit.

„Pokud se pes Aujezskyho chorobou nakazí, vždy do několika dnů zemře,“ řekl Pýcha. Onemocnění se projevuje příznaky postižení nervového systému, dýchacího traktu a potraty. Zvěř, a to hlavně psi postihuje svědění, které se postupně stává nesnesitelným. Intenzivní drbání a škrábání vede k poranění různého rozsahu a někdy bývá označováno jako „ďábelské svědění“.

„V průběhu roku 2011 bylo rozhodnuto o provedení monitoringu v populaci divokých prasat. Pro tento monitoring byly využity vzorky, které se odebírají od ulovených divokých prasat pro vyšetření na klasický mor prasat. Monitoring byl ukončen počátkem roku 2013,“ stojí na oficiálních webových stránkách České veterinární správy. Testování odhalilo protilátky na Aujezskyho chorobu u celkem 33 % vzorků.

Nejvíce jsou ohroženi právě psi, protože se při pobytu v lese lehce dostanou do kontaktu například se slinami nebo výkaly divokých prasat. Vakcína proti této nákaze zatím bohužel neexistuje. Proto je jedinou prevencí zamezení volného pohybu psů v lese. To však neplatí pro myslivce, kteří potřebují, aby při naháňkách byli ve volném pohybu. Podle nich je tak jedinou prevencí vyvinutí účinné vakcinace.

Renáta Fryčová