Zajímavou podívanou připravili pro své příznivce a přátelé členové Základní organizace Českého svazu včelařů v Novém Strašecí na výstavě ke sto desátému výročí založení novostrašeckého včelařského spolku.

Expozice je opravdu rozsáhlá s celou řadou trojrozměrných předmětů. Najdete tu například různé typy úlů od těch historických až po současné i s pomůckami, bez kterých se včelař neobejde. Zajímavý je slaměný úl v dřevěném rámu, kombinovaný stropní zadovák, který nejvíce napodoboval dutinu stromu. To včelaři ve své době považovali za ideální pro přezimování a zdárný vývoj včelstva. Dobrému včelaři úl vydal deset až patnáct kilo medu. Exponáty patří Muzeu T. G. M. v Rakovníku, Lesům ČR. Spoustu jich dodali sami včelaři.
Dozvíte se také něco o svatém Ambrožovi, patronu včelařů. Historii včelaření zcela názorně i s různými dokumenty představí několik nástěnek.

Zajímavě a rovněž přehledně podávají všeobecné informace o včelách velké barevné nástěnky. Mapka zase prozradí, kam až novostrašecký spolek zasahoval svoji činností. Je to téměř stejné i dnes, kromě Třeboci, kde včelaři založili svoji vlastní organizaci.

Jiná část zase dokládá, kdy se na Rakovnicku poprvé objevila varoáza, kterou způsobuje roztoč varroa destuctor. Bylo to v roce 1986. Včelaři s tímto onemocněním bojují dodnes.

Při zahájení výstavy předseda novostrašeckých včelařů Jiří Hubka uvedl několik dat z historie: „Spolek včelaři založili prvního dubna v 15 hodin v domě, na jehož místě dnes stojí městský úřad. Vznikl jen rok po spolku rakovnickém. Prvním předsedou byl až do roku 1909 byl farář František Svatoš. Pro zajímavost úplně první spolek včelařů v Čechách vznikl na Žatecku v roce 1852. Jmenoval se Žatecko Kadaňsko. Byl německý, i když jeho členy byli i Češi."

Novostrašecký spolek obhosodařoval okres Nové Strašecí a Křivoklát. Významnou osobností byl učitel Rudolf Pokorný. Spolek vedl od roku 1909 až do roku 1926. Spolek měl stanovy, výbor, valnou hromadu a představenstvo. Ve své činnosti neměli včelaři jen chov včel, ale například vysazování medonosných rostlin, přednáškovou činnost pro obyvatelstvo, zábavy, pečení medového pečiva a podobně.

Nyní má Základní organizace Českého svazu včelařů Nové Strašecí 70 členů. Obhospodařuje 612 včelstev. Na Rakovnicku je celkem 530 včelařů a obhospodařují 6 183 včelstev.

Dnes Novostrašečtí plánují obnovit i osvětovou činnost zakládajících členů spolku. Chystají se například založit včelařský kroužek pro děti.

Kromě rozsáhlé výstavy připravili novostrašečtí včelaři ke svému výročí slavnostní výroční členskou schůzi, kde vyznamenali své zasloužilé včelaře. Další akci budou mít o posvícení, kdy uspořádají populární besedu o včelaření pro včelaře i veřejnost.

Ještě podrobněji se o historii novostrašeckých včelařů dočtete v právě vydaném almanachu. Sestavoval ho Jan Černý ze Státního okresního archivu v Rakovníku. „Proto bych chtěl Státnímu okresnímu archivu v Rakovníku poděkovat. Jan Černý měl s námi ohromnou trpělivost, když s námi dával dohromady potřebné údaje. Bohužel, poslední dokumenty máme v krabicích," řekl předseda Jiří Hubka

Výstavu podpořilo město Nové Strašecí, obce, kde novostrašecká organizace působí a několik firem. Potrvá do 19. června.