Včelařský kroužek na téhle škole pracuje už od roku 2010 při základní organizaci včelařů Rakovník. Vznikl proto, aby mohli vychovávat své nástupce. K tomu jim vyšla vstříc 3.základní škola, která poskytuje ke schůzkám v nepříznivém počasí a v zimě učebnu. Pozemek poskytuje Město Rakovník. Mladí včelaři se tak mají kde učit, jak správně pracovat se včelami přímo na včelnici.

„O práci v kroužku je mezi dětmi zájem. Nyní k nám přišlo několik nových členů. Celkem máme v současné době osm členů, takže nějaké volné místo ještě máme, " vysvětlovala Hana Sarová, vedoucí kroužku a také paní učitelka na 3. ZŠ.

Kromě vedoucích, nováčky do správné práce se včelami zasvěcují zkušení členové, kteří do kroužku chodí druhým rokem. Ukazují, jak správně používat ochranné pomůcky, například rukavice nebo klobouk a jak správně se včelami pracovat.

„Děti pak společně zjišťují, že se včel nemusí vůbec bát. Na počátku panuje mezi nimi většinou obava, že dostanou žihadlo. Ale když pak vidí, že ostatní v klidu berou rámky se včelami do ruky, chtějí být také statečné a zkusit si to. Je pěkné, když pak pozorujete, jak se přestávají bát, jsou zvědavé a přicházejí se podívat blíže k úlu," popisovala Hana Sarová.

Práce v kroužku má ještě druhou, teoretickou část. Při ní si ve třídě děti povídají o životě včel a péči o ně během celého roku. Musí zvládnout anatomii včel, naučit se vše o jejich životě, i například jak je léčit a co jim poskytnout, aby včelstva byla silná a zdravá. Děti také například vyrábí rámky, před Vánocemi zase svíčky ze včelího vosku.

Při práci vedoucí pracují také s pracovními listy určenými pro vedoucí včelařských kroužků. Ty velmi usnadňují práci. Další šikovnou a velmi názornou pomůckou, kterou má kroužek k dispozici, jsou barevné tabule, které pro začínající včelaře zakoupila už zmiňovaná rakovnická organizace včelařů. Pokud tedy počasí přálo, mohli jste potkat mladé včelaře každou středu venku u svých úlů. Jestli se z nich v budoucnu stanou opravdoví včelaři, se nyní nedá tak jednoznačně říci.

„V osmé, deváté třídě je včely přestanou bavit, protože mají jiné zájmy. Pak se k nim ale většinou vracejí," řekla ze své zkušenosti Hana Sarová.

Mladí včelaři budou ve své práci pokračovat samozřejmě i po prázdninách.