Na posledním zasedání zastupitelů města Rakovník schvalovali zastupitelé mimo jiné rozpočet pro rok 2010. Navržený schodkový rozpočet, tedy rozpočet kde výdaje převyšují příjmy, byl po delší debatě zastupiteli schválen.

Schodek letošního rozpočtu přesáhne hranici 17 milionů korun. Ten bude pokryt z finančních prostředků z minulého roku a také ze snížených splátek finančního úvěru. Celkové příjmy města činí 435,3 milionu korun, výdaje naopak 452, 4 milionu korun.

Největší debata se rozvířila okolo dotazu Miloslava Kubínka (KSČM) k položce věcných darů, ve které bylo navrženo a následně schváleno sto tisíc korun pro uvolněné zastupitele Zdeňka Nejdla (ODS) a Jana Šváchy. Jen připomínáme, že tato položka slouží pro nákup věcných darů a také k propagaci města. Jen v loňském roce bylo vyčerpáno z této položky okolo šedesáti tisíc korun.

Kubínek označil nejprve toto za nemorální, aby v současné době, kdy město schvaluje schodkový rozpočet, měli dva uvolnění zastupitelé k dipozici sto tisíc na dary. „Mají dostatečnou výši platu, ať tak činí z vlastních prostředků. Je to do jisté míry legalizace korupčního počínání. Existuje celá řada důležitějších věcí. Třeba rozšiřování veřejné zeleně,“ řekl ve svém projevu Kubínek.

Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) nazval tuto položku jakýmsi „Fondem starosty“ a upřesnil, že peníze jsou použity zcela na běžné věci jako nákup květin při různých výročích, vyznamenáních, oceněních, ale také se z toho kupují menší pozornosti pro děti či věnce na hřbitov. „Když jsem jel služebně do německého Dietzenbachu, kde končil ve své funkci starosta, nejel jsem s prázdnou a koupil starostovi na památku české sklo,“ přiblížil další použití peněz starosta Rakovníka, kterého doplnila tajemnice Městského úřadu Rakovník Eliška Holková: „Jsou zde zahrnuty i drobné propagační předměty.

Miloslav Kubínek nakonec ze svého záměru položku zrušit ustoupil.