Postupové přehlídky se v novostrašeckém kulturním centru uskuteční v dubnu. Nejprve ve dnech 12. - 14. dubna se tu uskuteční soutěž Setkání ve Strašecí 2019, poslední víkend v dubnu se pak uskuteční přehlídka s názvem Dětská scéna ve Strašecí 2019.

Pořadatelem je NoStraDivadlo, což je neziskové občanské sdružení, které si klade za cíl rozvoje a podpory kultury ve městě. A právě pořadatelé se obrátili na město o žádostí s spolupořádání.

„Spolupořadatelství města by spočívalo v tom, že město poskytne finanční příspěvek na každou tuto akci 15.000,- Kč, pronajme prostory v NKC včetně technického vybavení, ozvučení a podobně a vždy za nájemné ve výši 15 tisíc korun. Kromě toho město poskytne souhlas s použitím znaku města na propagační materiály,“ sdělil bližší informace starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že podobné akce a za podobných podmínek město i v minulosti podpořilo.