A jak je to s bezbariérovým přístupem v Rakovníku? Co se týká chodníků a přechodů, je situace podle předsedkyně svazu zdravotně postižených Drahomíry Šindelářové docela dobrá, i když je stále co zlepšovat. Největší problém je pro tělesně postižené asi v centru měst. Například na rakovnickém náměstí jsou vysoké obrubníky, které se špatně překonávají a většině obchodů chybí bezbariérový vstup. „Aktuálně řeším s radnicí situaci v poliklinice v bývalém Unzu. Není tu výtah a zdravotně postižení lidé se sem těžko dostávají,“ vysvětlila Drahomíra Šindelářová.

O zdravotně postižené občany se stará například Svaz zdravotně postižených Rakovník. A pobočky mají i v Novém Strašecí, v Kněževsi, v Senomatech a ve Zbečně. „Pořádáme výlety a zájezdy. Nejrůznější kurzy a přednášky,“ uvedla Drahomíra Šindelářová. Svaz mohou navštívit všichni zdravotně postižení z celého okresu. „Nejvíce členů máme ve věku šedesát až osmdesát let. Ale chodí k nám i třicetiletí,“ řekla Drahomíra Šindelářová.

Mimo zájezdů a přednášek zajišťuje svaz také poradenství a půjčovnu zdravotních pomůcek. Ve svazu pomáhají lidem s postižením vyřídit si například žádosti na úřadech. „Spolupracujeme s úřadem práce a s městem Rakovník a lidem pomáháme při jednání s úřady,“ vysvětlila Drahomíra Šindelářová. Naposledy například pomáhali jedné matce sepsat žádost o příspěvek na tělesně postižené dítě.

Ve Svazu zdravotně postižených Rakovník si také lze zapůjčit zdravotní pomůcky. „Půjčujeme vozíky, chodítka a další,“ uvedla Drahomíra Šindelářová. Půjčovna kompenzačních pomůcek je od letošního roku nově také v Novém Strašecí. Tu provozuje Nadační fond Umění doprovázet, který patří již dvanáct let mezi významné podporovatele českých hospiců a hospicové péče v České republice. „V rámci našeho odborného poradenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny a blízké se velmi často setkáváme s dotazy, které se týkají právě možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek, jež pomáhají zkvalitnit péči o těžce nemocného člověka v jeho domácím prostředí,“ říká zakladatelka fondu Hana Haráková. „O tyto pomůcky je velký zájem a ne vždy jsou okamžitě k dosažení. Rádi bychom přispěli ke zlepšení této situace, a proto jsme od února tohoto roku zprovoznili půjčovnu, kde nabízíme řadu pomůcek, které pomáhají předcházet různým komplikacím,“ dodává zakladatelka.

Výlety, které svaz pořádá, jsou vždy plně obsazeny. Například v dubnu pořádal svaz zájezd do Kutné Hory. „Byli jsme v Tylově domě, v muzeu stříbra a v Chrámu svaté Barbory,“ uvedla Drahomíra Šindelářová. V květnu byli v Poděbradech, kde absolvovali i vyjížďku lodí. A bohatý program mají připravený na celý rok. Pravidelně pořádají také přednášky. Ta nejbližší se uskuteční 22.květa v zasedací místnosti svazu a ponese název Zdraví v rodině.