Veletrhu se tak zúčastnily všechny regiony a turistické oblasti České republiky, ale také několik zahraničních regionů. Pod záštitou Středočeského kraje zde nechyběl ani stánek zastupující náš kraj – Rakovnicko a Křivoklátsko

Středověké tržiště

Na letošním veletrhu se prezentoval středočeský stánek podobou středověkého tržiště, kterému jasně dominovala velká kamenná věž. V té byla nainstalována virtuální prohlídka největších krás Středočeského kraje. Na tomto středověkém tržišti pak se nacházely menší stánky, kde jedním z nich byl i ten náš pojmenovaný Rakovnicko - Křivoklátsko, jehož podobu dokreslila obsluha v dobových kostýmech. Takže vás mohlo obsloužit několik selek, nebo dokonce dvořan se svou chotí či „nezbedný“ bakalář. V stánku obsluhovali pracovníci Městského informačního centra spolu s Místní akční skupinou Rakovnicko. Jmenovitě se během veletrhu na rakovnicko - křivoklátském stánku vystřídali Radek Dvořák, Irena Kovandová, Milena Křikavová, Daniela Píchová, Jan Polák a Linda Polcarová.

Propagace regionu

Návštěvníci, kteří zavítali k rakovnickému stánku, měli možnost ochutnat zlatavý mok vyrobený v rakovnickém pivovaru, ale také přivonět k usušenému chmelu. Ten si mohli následně odnést domů spolu s receptem, jak ho využít v domácnosti a k léčení nejrůznějších zdravotních problémů.

K lepší propagaci rakovnického regionu pomohlo i několik tištěných novinek. Asi největší novinkou byla bružura s názvem Kde nebudete vědět kam dřív. „Ta v sobě obsahuje stručný popis jednotlivých míst, informace pro cykloturisty, typické rakovnické produkty pod názvem „To pravé z Rakovnicka“ a nabídku služeb spolupracujících poskytovatelů ubytování a stravování,“ prozradil obsah Jan Polák.
Největší zájem byl stejně jako v minulém roce o Cesty městem a cesty z města, které nabízejí návštěvníkům města nejen procházky po jeho uličkách, ale i putování za okolními krásami rakovnického regionu. V upomínkové nabídce nechyběly ani pohlednice, kalendáře či keramické pečetě z dílny rakovnických Ráčků a mnoho dalšího.

„Z pohledu obsluhy stánku bych řekl, že nejvíce dotazů směřovalo tradičně k cykloturistice na Rakovnicku a poté také k výrobě piva v Rakovníku a jeho ochutnávce. Mnozí se také zajímali o speciální jízdy parních lokomotiv po tzv. Kolešovce vedoucí převážně podél chmelnic. Ke stánku zavítalo také několik zástupců cestovních kanceláří a zájmových spolků, které by v letošním roce rády uspořádaly dvou až třídenní zájezdy po krásách Rakovnicka spojené s návštěvou zajímavé kulturní akce. Doufáme, že se nám Rakovnicko podařilo představit jako místo, kde jeho návštěvníci nebudou vědět, kam dřív. Pokud jste se do Brna nedostali, nezoufejte a přijeďte navštívit rakovnický stánek na veletrh Holiday World, který se koná ve dnech 5. – 8. 2. 2009 na Výstavišti Praha – Holešovice,“ řekl na závěr Jan Polák.