S rozmachem internetu se začaly objevovat i nové a rychlejší způsoby, jak data dopravit ke koncovému uživateli. A tak do Čech přišla z ciziny WiFi technologie určená původně pro přenosy dat vzduchem na nekolik desítek metrů. Jenže české hlavy a šikovné ruce brzy pochopily, že to je cesta, jak pokrýt signálem celá města. To bylo před lety, dnes je ve vzduchu už moc husto (je velké možství vysílačů a rušení v přenosovém pásmu), a tak se začínají využívat další možnosti, jak rychleji a bez rušení posílat a přijímat data.


Jednou zatím z nejlepších cest je optický kabel. Ke spokojenosti uživatelů už brouzdají internetovou sítí po optických vláknech v rakovnických lokalitách Bendovka a Mýtská. Poskytovatel internetu však už myslí na další kroky.
„Použití optiky se ukazuje jako dobrá cesta, a tak plánujeme její další rozšíření. Tím dalším místem by mělo být sídliště V Lukách, kde už jednáme o jejím zřízení,“ řekl nám Jiří Bayer, jednatel společnosti Wiracom.


Mezinárodní internetová optická síť je vedena podél karlovarké silnice, udsud ji Wiracom dodává do Rakovníka a většiny okresu pomocí profesionálního spoje v placeném pásmu 11Ghz o momentální kapacitě 300 Mbit. Původní Wi-Fi technologie, na které se občas přece jen nějaké to rušení objevilo, se postupně nahrazuje profesionálnější technologií na frekvencích 5 a 10 Ghz. To zvyšuje kvalitu přenosu na námi zákazníky požadovanou úroveň.

Dosavadním uživatelům se tím datové toky zlepší a zrychlí a navíc se jim otevřou i další možnosti pro využití internetu.

„Velké možnosti se tak nabídnou i v internetové telefonii. To už sice dnes také nabízíme, ale nabízené služby se budou ještě více rozšiřovat a zlevňovat. Už třeba proto, že uživatelé naší sítě mohou mezi sebou volat neomezeně dlouho a zdarma,“ doplnil Jiří Bayer.


Možnost telefonovat levně z klasického, nebo Voip telefonu přes síť, tedy bez paušálních poplatků za pronájem přístroje, jen za kredit, bude jistě vítaná nejen u jednotlivců, ale i firem. A platit lze, stejně jako za internet, pomocí SIPO, tedy bez poplatků za služby vaší banky.


„Kde jsou ty doby, kdy největším oříškem bylo přesvědčit lidi, že internet se dá přenášet i jinak, než jen pomocí telefonního připojení,“ zavzpomínal na začátky Wiracomu s WiFi technologií v roce 2002 Miroslav Hekl, když v Rakovníku připojoval lidi k síti jako první. Dnes zde mají další tři konkurenty, ale zájem o jejich služby je tu stále velký.


„Nepůsobíme pouze v Rakovníku, ale nabízíme naše služby i v obcích na území bývalého okresu Rakovník. Dnes je to celkem devatenáct obcí, kde je díky Wiracomu internet. Také zde se snažíme inovovat naše zařízení tak, aby se kvalita připojení k internetu zvedala, nároky naších uživatelů neustále stoupají“ říká Miroslav Hekl.


A určitě má pravdu. Prostou matematickou úměrou řečeno – čím větší poptávka, čím větší navyšování rychlosti, tím je nutné výkonnější zařízení