Dnes vám nabízíme rozhovor s mluvčím rakovnické policie René Černým na téma průzkumu veřejného mínění obyvatel Rakovnicka o práci policie.
Z průzkumu tedy vyplynulo, že se na Rakovnicku nejvíce obáváme vloupání?
Je to tak. Odpovědělo tak 79 procent dotázaných. Ale příliš to nekoresponduje se skutečnou situací na okrese, který není tímto typem zločinnosti příliš zatížen. Jsou to záležitosti víceméně ojedinělé. Pokud se tedy nebudeme bavit o rekreačních objektech. Mnoho Rakovničanů má rekreační objekty a tam jsou čísla jejich napadení celoročně vyšší. Případů je to poměrně dost, ale ve srovnání s jinými roky tato kriminalita klesá. Reagovat na tyto obavy budeme standardní prevencí směrem k rekreačním objektům. V rizikových obdobích, tedy před Vánoci a v předjaří, budeme objekty pravidelně kontrolovat třeba i za využití letecké techniky.
Činit opatření proti vloupání do bytů na sídlištích a do rodinných domů, když máme těchto případů na okrese zhruba patnáct do roka, není na místě. Další věc je, že například lidé na vesnicích zapomínají zamykat. Na prvním místě je tedy prevence jak osvětová, tak výkonná. Lidé by si měli své domovy dobře zabezpečit. Dát třeba na okna mříže, neboť každá překážka, která zloděje zdrží, přináší šanci, že si ho někdo všimne a přivolá policii. Půjdeme tedy i nadále cestou osvěty ve vztahu k seniorům, což celoročně činíme a myslím, že už tyto aktivity mají zpětnou vazbu.


Čeho by se naopak lidé na Rakovnicku měli obávat?
To je právě to vloupání do rekreačních objektů. Pak vloupání do motorových vozidel. Obavu z vloupání do aut mělo přes 54 procent respondentů. Pozor si dávejte hlavně na lesních parkovištích. Znovu opakuji – auto není trezor. Nenechávat v něm nic cenného.
V paměti mi utkvěl případ, kdy na Křivoklátsku zaparkoval pán drahé auto a nechal v něm počítačovou sestavu, golfové hole … Škoda tam tehdy byla asi 350 tisíc na odcizených věcech. V autě nic nenechávejte, ani když jste na procházce v lese jen padesát metrů od auta. Není lokalita na okrese, která by byla vůči tomuto typu trestné činnosti imunní. Ale i vloupačky do aut postupně klesají. Souvisí to s tím, že všeobecně klesá poptávka po kradených věcech. Lumpové se přeorientovávají na jiné druhy trestné činnosti. Pokud možno dostat se co nejrychleji k finančním hotovostem. Případně se dají na výrobu a distribuci marihuany, a tak podobně. Myslí si, že je to pro ně relativně bezpečnější získávání peněz.


Co vandalství a poškozování cizí věci?
Toho se na Rakovnicku obává 80 procent dotázaných lidí.


A dopravní nehody zaviněné jinou osobou?
 Těch se bojí přes 60 procent dotázaných občanů okresu. Což evokuje stav, který na Rakovnicku ohledně nehodovosti je. Vede Karlovarka a některé těžké havárie byly i na Křivoklátsku v rekreační sezóně. Určitý podíl na tom měli i motorkáři. Svůj vliv na přirozené obavy mají i informace, které jsou v médiích. Vše je o lidech a jejich ukázněnosti na silnicích. Například velikonoční svátky ukázaly, že i když policie nasadí síly a prostředky na výkon služby, tak se přesto najde člověk, který svojí neukázněností může způsobit závažnou dopravní nehodu. Tyto faktory může policie ovlivnit jen částečně, byť udělá maximální opatření.


Obáváme se fyzického napadení a ublížení na zdraví?
Tady patří ukazatele k těm lepším. Této trestné činnosti se na Rakovnicku bojí jen 32,6 procent obyvatel. Tady vede Příbram a Praha kde jsou obavy lidí až na osmdesáti procentech. Násilná kriminalita se zatím naštěstí Rakovnicku vyhýbá. K podobným případům zde občas dochází na diskotékách a tanečních zábavách. Věk pachatelů je až na výjimky pod hranicí pětadvaceti let.


Bojíme se krádeže auta či motorky?
Toho se dle našeho průzkumu obává 56 procent Rakovničanů. Mám pocit, že i tato trestná činnost na okrese postupně klesá. Bylo období, kdy se hodně kradly škodovky, renaulty a peugeoty. Od začátku letošního roku je ale vývoj zcela jiný. Může se jednat jen o dvě ukradená auta za měsíc. Třicet procent lidí na Rakovnicku se bojí o krádež kola.


Kapesní krádeže?
35,9 procent respondentů uvedlo, že se obává kapesní krádeže. Což je, myslím, zbytečně dost, neboť kapesní krádež na Rakovnicku je výjimečnou záležitostí. Je to ovšem subjektivní. Lidé jezdí za prací do jiných měst a mohou mít odtud negativní zkušenost.


Jak jsou Rakovničané spokojeni s prací policie v místě bydliště?
21,7 procent je velmi spokojeno, 60,9 procent je spíše spokojeno, 1,1 procent je velmi nespokojeno. 12 procent lidí nevědělo, jak odpovědět. S ohledem na tato čísla jsme na tom zhruba stejně jako v okrese Mělník či Beroun.


Jak hodnotili občané chování policistů za poslední rok?
Nejprve je nutno říci, že přes padesát procent Rakovničanů odpovědělo, že poslední rok vůbec s policisty nejednalo. 43,5 procent Rakovničanů se setkalo s přátelskými policisty, 30 procent občanů bylo spojeno s jejich zdvořilostí, 42,4 procenta s ochotou, 43,5 s upraveností. 28 procent Rakovničanů bylo spokojeno při vyřizování oznámení. 27 procent pochválilo profesionalitu místních policistů. 25 procent ohodnotilo kladně množství informací, které dostávali od policie během šetření jejich případu.


Jak jsou na tom naši policisté ohledně korupčního jednání?
Za poslední rok jsme po průzkumu neměli jediný případ, kdy by se občan díky úplatku vyhnul problému s policií. V roce 2007 jich bylo uvedeno pět. To odpovídá. Asi ti policisté, kteří nečinili tak, jak měli, odešli. Tento průzkum by se měl opakovat každoročně, a tak doufejme, že se čísla nezmění k horšímu. Letos jsme neměli ani naznačování úplatku.


Jak občané vnímají to, zda je policie v regionu dostatečně informuje o své činnosti?
27 procent si myslí, že dostatečně. 55 procent řeklo, že spíše ano. Z tohoto hlediska patříme k těm lépe informovaným okresům. Jsme na špici v celokrajské informovanosti.


Rychlá pomoc policie?
Tady jsou čísla velice potěšitelná. 70,7 procent obyvatel okresu si myslí, že jim policie dokáže pomoci rychle a účinně. To nejsou špatná čísla.


A finální resumé ?
Náš průzkum se zas až tolik neliší od průzkumu, který pro policii kdysi dělala v roce 2007 najatá agentura.
Někde se mírně rozchází, ale víceméně to odráží to, co jsme očekávali. Když si průzkum uděláme sami, tak nemusíme platit drahou agenturu a objektivní výsledky nám to dá také. Čísla vcelku odpovídají trendům vývoje trestné činnosti na okrese.