Domov seniorů v Novém Strašecí poskytuje dvě sociální služby – již zmíněný domov pro staré občany a domov pro osoby se zvláštním režimem – Domov Pohoda. A stojí tedy před stejným problémem – nedostatkem volných kapacit. Na umístění zde jsou stejně jako v jiných podobných zařízeních v republice pořadníky.

Aktuálně má ředitelství domova pro seniory na stole 136 žádostí o umístění, z nichž je dle ředitelky Miluše Jůnové 26 opravdu akutních. „Akutních znamená těch, kde je v rodině sociální, krizová situace," vysvětlila Miluše Jůnová. Do složité situace se například dostávají příbuzní seniorů, kteří jsou propuštěni z oddělení dlouhodobě nemocných do domácí péče. 

Domov se zvláštním režimem Pohoda má 80 žádostí a z toho je rovněž 26 aktuálních krizových situací. Mnohdy dezorientovaní nemocní lidé potřebují individuální péči a ostrahu 24 hodin denně. „Je jisté a my to dobře víme, že v některých fázích nemoci rodina péči zvládnout nedokáže a měl by nastoupit odborník. Rádi bychom těm rodinám pomohli, ale prostě nemůžeme. Nemám šanci je v nejbližších měsících uspokojit," zdůraznila Miluše Jůnová. Přesto se snaží nelehkou situaci rodin řešit. „Napadlo mě to při monitorování toho, jaké naše budova z roku 1897 ještě nabízí možnosti. Je tu nádherná půda. Zavolala jsem tedy architekta a statika, aby zhodnotili, zda by strop a konstrukce budovy z devatenáctého století unesly přestavbu," vysvětlila ředitelka.

Resumé bylo, že ano. Architekt i statik shodně potvrdili, že ano. „Mým snem je totiž zrekonstruovat půdu tak, aby tam bylo časem možné umístit dalších třicet lůžek pro domov se zvláštním režimem," popsala Miluše Jůnová. Střešní okna by zajistila, že by se jednalo o prosluněné místnosti. „Další má vize je po konzultaci s architektem taková, že by na jižní straně budovy byl umístěn prosklený venkovní výtah, kterým by byli pacienti bráni na procházky do reminiscenční zahrady," plánuje Miluše Jůnová.

Zahrada by pak sloužila a pomáhala 56 klientům se zvláštním režimem. Nemocné Alzheimerem domovy důchodců nemohou přijímat automaticky. K tomuto účelu musí být speciálně proškolený personál, který v Novém Strašecí mají. „Věřím, že se moje vize splní. Budeme se o to moc snažit," dodala Miluše Jůnová. Dodejme, že odborníci odhadují, že do roku 2050 stoupne počet takto nemocných lidí až trojnásobně a postihuje bohužel i lidi mladšího věku.

Dodatek: Reminiscenční terapie je cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Nejedná se pouze o „jednu cestu" k vyvolání vzpomínek, ale o několik cest, které pomáhají hledat vzpomínky a vybavit si to, co bylo v minulosti.